23 oktober in Dorpshuis Herpt

Presentatie oorlogsdagboek

Woensdag 23 oktober is de officiële presentatie van het Oorlogsdagboek van mijn vader, Jan Durenkamp (1918-1972), waarin hij de oorlogshandelingen beschrijft van 4 september tot 6 november 1944, zoals hij deze ervoer in Herpt. Daar was hij als assistent-directeur werkzaam aan de Zuivelfabriek St. Isidorus.

De uitreiking van het eerste exemplaar van dit dagboek is tijdens een bijeenkomst in het Dorpshuis van Herpt, de voormalige pastorie van de St. Catharinakerk aan de Torenstraat 4b.

Iedereen kan deze bijeenkomst bijwonen door zich uiterlijk 20 oktober aan te melden via een e-mail aan info@salha.nl

 

Programma:

13.45 uur:     Inloop

14.00 uur:     Welkomstwoord door streekarchivaris Hildo van Engen

14.10 uur:     Jan Durenkamp en zijn dagboek, Mariska Heijmans-van Bruggen

14.30 uur:     Overhandiging eerste exemplaar

14.45 uur:     Gelegenheid voor een drankje

15.30 uur:     Einde

 

Mijn vader startte zijn dagboek op 4 september 1944. Als assistent-directeur van de zuivelfabriek in Herpt maakte hij dagelijks notities van wat er zich daar en in de omgeving afspeelde. Het was een roerige periode. Mijn vader brengt dit alles dag na dag onder woorden en roept zo een indringend beeld op van Herpt en omgeving in de aanloop naar de bevrijding op 6 november 1944.

De uitgifte van het dagboek is mogelijk gemaakt door het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Hiermee is de wens van mijn broer en ik in vervulling gegaan om het dagboek in de openbaarheid te brengen, nu, 75 jaar na de bevrijding van het zuiden. 


De zuivelfabriek St. Isidorus in Herpt waar mijn vader werkzaam was. Achter de fabriek woonden mijn moeder en haar twee broers. Hun huis werd, zoals veel andere huizen in Herpt, door granaten getroffen en brandde volledig af. De fabriek bleek tijdens het oorlogsgeweld een veilig toevluchtsoord voor zijn buren, zoals te lezen is in het dagboek. Onze ouders leerden elkaar in deze tijd kennen.

 

Onze ouders op hun huwelijksdag 1 juli 1947.

Links: naar de ingang van de St. Catharinakerk in Herpt,

Rechts: na de huwelijksvoltrekking samen met de pastoor op weg van de kerk naar de

pastorie, nú het dorpshuis waar het oorlogsdagboek van mijn vader wordt gepresenteerd.

 

Het Dorpshuis Herpt (voormalige pastorie) waar op 23 oktober het eerste exemplaar van het oorlogsdagboek wordt uitgereikt.