Gepubliceerd op 29 december 2019

Met de jaarwisseling van 2019 naar 2020 beginnen we al weer aan het derde decennium van de 21e eeuw! Waar blijft de tijd, als we in mijn gevoel nog maar nét zijn bijgekomen van de magische jaarwisseling van 1999 naar 2000?

Als beheerder van deze website terugkijkend was 2019 het jaar waarin ik besloot een eigen website te starten. Dat was eind januari. En begin maart, om precies te zijn op zondag 3 maart aan het eind van de avond, even voor middernacht, ging hij de lucht in. Vergezeld van een dikke honderd e-mails aan familie en bekenden. De reacties daarop waren talrijk, enthousiast en verwachtingsvol. 

Op https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/bij-de-start-van-mijn-website kun je nog eens nalezen hoe het allemaal is begonnen. Nu, 10 maanden later, mag ik zeggen dat de website een vast onderdeel van mijn leven is geworden. Het aanvullen en het bijwerken met nieuwe publicaties is telkens weer een feest. De formule "Over toen, nu en later" blijkt een mooie mix op te leveren van publicaties met herinneringen, over de actualiteit en over de toekomst. De website heeft daarom een ruime variatie aan inhoud en daardoor tevens, naar ik vermoed, een breed lezerspubliek. Dit in tegenstelling tot websites die zich al gauw op één specialisme of op een beperkte doelgroep richten. Daarnaast heb ik mij o.a. ten doel gesteld de website vooral ook luchtig te houden, want (zoals het colofon op de homepage vermeldt) de website moet vooral ook leesplezier en herkenbaarheid bieden. 

In die 10 maanden is de website bijna 11.000 keer geraadpleegd waarbij het mij opvalt dat dit vanuit heel Nederland gebeurt, al ligt het accent wel op de Randstad. Daarnaast kom ik in de statistiek bezoekers tegen uit tientallen verschillende landen over de hele wereld, tot in de USA, Canada, Japan, China, Australië. Wie die lezers zijn, blijft vaak gissen, want de statistiek, die elke nacht wordt bijgewerkt, geeft daarover niets prijs en zo hoort het natuurlijk ook. De lezer krijgt voor mij pas een gezicht als hij/zij via de contactpagina reageert. Velen van u hebben dat afgelopen jaar gedaan en ik heb mijn voornemen om alle e-mailreacties te beantwoorden in ieder geval gestand kunnen houden!

Voor 2020 wens ik u allereerst alle goeds en bovenal veel gezondheid. En als lezers van mijn website wens ik u ook in het nieuwe jaar opnieuw veel leesplezier. En ik hoop dat u niet schroomt te reageren als u zich daartoe geroepen voelt.

Theo Durenkamp