Gepubliceerd op 27 december 2022

Ook deze jaarwisseling geldt in Amsterdam een afsteekverbod voor vuurwerk. Maar - geloof het of niet - vuurwerk mag wél gewoon overal in de stad worden verkocht! En ook is inmiddels al duidelijk geworden dat de politie niet in staat zal zijn het afsteekverbod te handhaven. Symboolpolitiek of struisvogelpolitiek, hoe je het noemen wil...

De pagina in de Westerpost waarop het afsteekverbod en de vuurwerkverkoop gebroederlijk op dezelfde pagina bij elkaar staan. En... een beetje wrang, als klap op de vuurpijl past de reclame voor de familieberichten er ook nog wel bij... 

Hieronder de vergrote tekst van zowel het afsteekverbod als de verkoop.

Het zijn de landelijke regelingen die - nu nog - verhinderen dat de verkoop van vuurwerk wordt verboden. Daarom kunnen gemeentes wél een afsteekverbod verordonneren, maar geen verkoopverbod. De directe buurgemeentes van Amsterdam doen niet mee aan het afsteekverbod, wél Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar Amsterdammers zullen voor het afsteken van hun ingekochte vuurwerk zeker niet naar de afsteekvrije randgemeentes uitwijken.

Paginagrote advertenties vóór én tégen

In alle huis-aan-huisbladen plaatste de gemeente Amsterdam onlangs paginagrote advertenties om het afsteekverbod toe te lichten. In de Westerpost, die in heel Nieuw-West verschijnt, zet de gemeente alle gevolgen op een rijtje wanneer je wordt betrapt. Opvallend in deze krant is dat direct boven deze advertentie juist uitvoerig reclame voor vuurwerk wordt gemaakt met als contrasterende tekst: "Ondanks dat er al twee jaar een vuurwerkafsteekverbod is in Amsterdam, zien we eigenlijk toch dat heel veel Amsterdammers gewoon hun vuurwerk bij ons kopen." Provocerender en uitdagender kun je het haast niet krijgen. Bewust door de redactie vlakbij elkaar gepubliceerd? Overigens bevat deze krant in totaal 3 volle pagina's aan reclame voor in Amsterdam verboden vuurwerk!    Net als afgelopen jaren zullen we ook nu zeker weer kunnen genieten van het vuurwerk boven de stad, niet of nauwelijks gehinderd door welk verbod dan ook...