Halil Seven met de broers Amr en Ghalid Hammam (links) en Milo en Faye Rossen met hun moeder (rechts) waren enkele van de kinderen die al zingend met hun lampionnen de deuren langs gingen van de bewoners op de Osdorperweg in Oud Osdorp.
 

Gepubliceerd op 11 november 2023

Sint Maarten leeft volop!

"Elf november is dag, dat mijn lampje branden mag". Dit lied klonk zaterdagavond bijna huis aan huis op de Osdorperweg in Oud Osdorp uit de monden van de groepen kinderen die met hun lampion langskwamen. Een eeuwenoude traditie blijkt hiermee nog steeds springlevend te zijn. Gelukkig hadden de meeste bewoners er ook dit jaar weer op gerekend om een traktatie achter de voordeur klaar te hebben liggen en de deurbel in de gaten te houden.

De vroeg invallende avondduister is meteen het perfecte decor voor de groepjes kinderen om, al of niet vergezeld van een ouder, met hun verlichte lampion langs de deuren te gaan. Geholpen door enkele regenvrije uren tijdens deze kletsnatte novemberweek leek het aantal kinderen dit jaar groter dan voorgaande jaren.

Zingen voor een traktatie

De traditie die van oudsher vooral op de dorpen en de plattelandsgebieden van Noord-Holland hoogtij viert is de laatste jaren steeds verder de stad binnengedrongen waar dan vooral Sint Maartensoptochten worden gehouden zonder dat er bij huizen wordt aangebeld. Daar zijn het vooral verenigingen die al of niet met een muziekkorps een wandeltocht door de wijk of het Vondelpark organiseren. In Landelijk West zijn het dus nog steeds de groepjes kinderen die bij de bewoners deur voor deur aanbellen in de verwachting dat hun zingen met een traktatie wordt beloond. Getuige de soms loodzware tassen is dat dit jaar zeker ruimschoots gelukt!