Het Eurovisie Songfestival: waarom in Amsterdam?

Gepubliceerd op 26 mei 2019

Het Songfestival was nog niet begonnen, of Amsterdam stelde zich bij monde van burgemeester Halsema al kandidaat voor de organisatie in 2020 ingeval van de eerste plaats. Die eerste plaats kwam er, voor het eerst weer na 44 jaar. Helemaal verdiend. En natuurlijk is het fantastisch dat Nederland volgend jaar gastland zal zijn. Maar moet dat dan wel in Amsterdam?

 

 

Met stijgende verbazing heb ik van de kandidatuur kennisgenomen. Want was Amsterdam (althans een deel of zelfs een meerderheid van de gemeenteraad) de omvang van het toerisme immers niet beu? En was er zelfs niet zóveel weerstand tegen al die toeristen dat zelfs de letters I Amsterdam op het Museumplein daarvoor moesten worden weggehaald? Ware symboolpolitiek! En als klap op de vuurpijl wilde de burgemeester de letters daarna weer even terug om de Amsterdammers daarmee te stimuleren vooral te gaan stemmen voor de Provinciale Staten op 20 maart. Door de tramaanslag in Utrecht werd hier echter van afgezien. Maar kritiek op dit malle, inconsequente plan was er toen al volop!

 

Kan Amsterdam nóg meer drukte aan door het Eurovisie Songfestival te houden?

 

Over consequent gesproken: hoe kan de burgemeester c.q. de gemeenteraad zich uitspreken vóór de organisatie van het Songfestival in 2020 in Amsterdam, als men de drukte van het toerisme juist wil indammen? Een moment van verstandsverbijstering...?

In mei 2020 zal Amsterdam nóg een extra toevloed aan toeristen te verwerken krijgen. In Zandvoort zijn dan namelijk de Formule 1-races, in Den Haag de Invictus Games. Beide evenementen zullen ook voor Amsterdam een extra toestroom van toeristen betekenen. En in juni heeft Amsterdam het Europees Kampioenschap Voetbal en in augustus Sail Amsterdam. Al deze evenementen staan reeds vast. Voor het Songfestival ligt dit anders: de keus voor een stad ligt immers nog niet vast, dus het evenement in mei 2020 hoeft niet persé in Amsterdam georganiseerd te worden. Dat gebeurde de laatste keer in 1976 ook al niet. Toen was het Congresgebouw in Den Haag het toneel. Alleen in 1970 was Amsterdam met de RAI de gastlocatie. Maar dat betekent nog niet dat dit 50 jaar later óók zo moet zijn!

 

Duncan Laurence zorgde ervoor dat Nederland na 44 jaar weer het Songfestival mag organiseren

 

Nu zich concreet de mogelijkheid aandient om het evenement óók aan een andere stad te gunnen, zou Amsterdam consequent de daad bij het woord moeten voegen als het gaat om spreiding van toerisme. Waarom is men zijn eigen uitgangspunt m.b.t. spreiding op dat moment opeens weer vergeten? Wél woorden, géén daden? Er zijn genoeg andere steden die in aanmerking komen om het Eurovisie Songfestival te organiseren. Den Haag en Rotterdam bijvoorbeeld. Als ook deze steden de wens tot spreiding hebben, zijn er nóg genoeg kanshebbers: b.v. Maastricht en Leeuwarden.

Het zou Amsterdam hebben gesierd door bij zijn kandidaatstelling een voorbehoud te hebben gemaakt in de zin van: “Natuurlijk zouden wij het festival graag willen organiseren, we kúnnen het ook, maar we hebben zoals algemeen bekend dringend behoefte aan spreiding van toerisme en gunnen daarom deze eer in eerste instantie aan een andere stad”. Waarom is dit niet gebeurd? Gaan de Amsterdamse maatregelen dan werkelijk niet verder dan symboolpolitiek?

Wordt Leeuwarden dé stad voor het Eurovisie Songfestival 2020?

 

Zelf zou ik willen pleiten voor Leeuwarden. Eindelijk eens een plaats niet in de Randstad. Leeuwarden heeft in 2018 bewezen zijn rol als culturele hoofdstad van Europa te kunnen vervullen. En het heeft alle mogelijkheden de drukte rond het Eurovisie Songfestival 2020 op te kunnen vangen. Gun deze stad met al zijn ontwikkelmogelijkheden deze kans! Bovendien een kersverse burgemeester met wortels in de landelijke én de plaatselijke Friese politiek!


Het Friesch Dagblad van 4 juni 2019 publiceerde bovenstaand artikel als een ingezonden opiniestuk.

Hieronder het hele artikel uit deze krant.

Zie ook: https://frieschdagblad.nl/opinie/Opinie-Het-Songfestival-waarom-niet-in-Leeuwarden-26794184.html