Selectieve toegang voor Osdorperweg

Gepubliceerd op 27 oktober 2020

Maar liefst 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg in Oud Osdorp spraken zich uit over de invoering van selectieve toegang. Dat gebeurde tijdens zes informatieavonden die het stadsdeel in augustus en september belegde. Door de coronaregels zijn de gesprekken in kleine groepjes gevoerd wat het voordeel had dat elke bezoeker zijn mening optimaal kon uiten. Hieruit bleek dat 60% van de aanwezigen zich uitsprak vóór de invoering van de zogeheten selectieve toegang.

Uit de peiling blijkt echter dat de meningen van bewoners en ondernemers niet parallel lopen: van de bewoners is 87% vóór selectieve toegang, van de ondernemers is 52% tegen en nog eens 37% neutraal of akkoord onder bepaalde voorwaarden. Zij verwachten vooral dat hun bedrijfsvoering in het gedrang komt als de weg een zogeheten 'knip' krijgt.

Gevraagd naar de voorkeursplek voor een knip zegt 79% deze het liefst te zien in de buurt van de Joris van den Berghweg, 12% onder de A5 en 9% bij Halfweg.

Ontheffing

Bij selectieve toegang kunnen weggebruikers een ontheffing krijgen. Driekwart van de aanwezigen vindt dat bewoners en ondernemers een ontheffing moeten krijgen.

Andere oplossingen

De aanwezigen konden ook alternatieven noemen voor de selectieve toegang. En dan ging het vooral om verkeersdrempels, trajectcontrole en permanente handhaving op snelheid en op de toegang als bewoner of ondernemer.

Hoe verder?

De informatiebrief, die deze week huis aan huis is bezorgd, vermeldt tenslotte nog dat de resultaten van deze meningspeiling nog dit jaar worden voorgelegd aan het stadsdeelbestuur. Daarna volgt verder overleg met de Klankbordgroep over de selectieve toegang en het groot onderhoud.  

 

Als het voorstel van de Klankbordgroep Oud Osdorp doorgaat, zijn de verbodsborden niet langer symbolisch en wordt de Osdorperweg daadwerkelijk onmogelijk voor doorgaand verkeer.

Gemeentelijke ommezwaai

Uit dit alles blijkt nu wel dat het plan dat de gemeente vorig jaar nog prominent presenteerde, nl. de aanleg van een apart fietspad voor twee richtingen aan één zijde met verlegging van de sloot op een verbreed dijktracee, hiermee definitief van de baan is. Een flinke ommezwaai dus en een mooi succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp die hiervoor zeer vasthoudend heeft gepleit!

Open of gesloten knip?

Tijdens de inspraaksessie op 20 augustus, waaraan ik zelf als bewoner deelnam, werd door de gemeentelijke vertegenwoordigers ook gevraagd naar de wijze waarop de knip zou moeten worden uitgevoerd:

- een verzinkbare paal die de weg fysiek afsluit en welke alleen via een pas door bewoners en ondernemers in het bezit van een ontheffing is te bedienen, óf

- een versmalde open verbinding, voorzien van een duidelijk inrijverbod en waar camera's alle passanten registreren. Wie zonder ontheffing dan toch doorrijdt, gaat vervolgens op de bon. Een dergelijke "flitsknip" zien we reeds in o.a. Spaarndam en Den Ilp.

Uit de bijeenkomst viel wél te bespeuren dat vanuit de gemeente voorkeur bestaat voor een open verbinding boven een verzinkbare paal, m.n. vanwege de hulpdiensten.

 

Voor het weren van doorgaand verkeer in beide richtingen is een "knip", al of niet met een beweegbare afsluiting, het meest effectief op deze plek vlak voor de kruising met de Joris van den Berghweg, dus vlakbij het speel- en evenemententerrein "Over de Rand" (rechts). 

De knip: waar precies?

Ander punt van discussie vormde de plek wáár de knip moet worden aangelegd. Al discussiërende bleek onder de aanwezigen dat één knip voldoende is. Immers dan is van doorgaand verkeer tussen Ookmeerweg en Halfweg geen sprake meer en blijft de weg toch voor iedereen goed bereikbaar, zij het dat men moet omrijden om op een van beide 'verknipte' wegdelen te komen. Op de Lutkemeerweg, waar al jaren een knip is, blijken bewoners en bezoekers daar inmiddels aan gewend te zijn.

En dan de discussie of de knip vlak ten noorden of ten zuiden van de T-kruising met de Joris van den Berghweg moet komen. Aangezien er óók veel doorgaand verkeer is vanaf de Ookmeerweg dat afslaat naar de Joris van den Berghweg en omgekeerd, zou het de voorkeur verdienen de knip iets ten zuiden van de Joris van den Berghweg aan te leggen. Immers, doorgaand verkeer vanuit Halfweg via de Joris van den Berghweg richting Geuzenveld en omgekeerd is veel minder omvangrijk dan naar en vanuit de richting Ookmeerweg. Op deze wijze profiteert ook het eerste stuk van de Osdorperweg, nl. tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg, dan veel meer van het weren van doorgaand verkeer.

 

Klik voor de volledige inhoud van de informatiefolder over de plannen voor een selectieve toegang op de Osdorperweg hieronder op "Download".

20201026 Folder AMS 74272 Nl NL 1020 1
PDF – 1,0 MB 602 downloads