Osdorperweg nu officieel 30 km-zone, maar handhaving ontbreekt...

 Gepubliceerd op 21 juli 2023

Sinds donderdag 20 juli is de Osdorperweg in Oud Osdorp officieel een 30 km-zone. Die dag werden in totaal 15 verkeersborden geplaatst die de snelheidsbeperking van 30 km vanaf nu definitief maken. Tijdens de onlangs voltooide renovatie van de weg werd het getal 30 al op het asfalt aangebracht, maar met de plaatsing van de verkeersborden is de maximum snelheid pas écht rechtsgeldig. Alleen op het gedeelte tussen de Ookmeerweg en de bocht geldt nog het maximum van 50 km.

Handhaving ontbreekt nog steeds

Al jaren strijden de bewoners, verenigd in de toenmalige Klankbordgroep, voor een veiliger weg. Een van de maatregelen betrof de verlaging van de maximum snelheid. De veiligheid wordt echter pas daadwerkelijk bereikt als er ook controle op de naleving wordt uitgevoerd. En daar zit nu nog steeds het grote punt van irritatie: de gemeente past geen handhavingsmaatregelen toe. Sterker nog: dat draagt de gemeente zelfs ook zó uit!

Symbolische maatregel

Daarmee dreigt ook deze maatregel weer een symbolische maatregel te worden. En dat is dan de derde op een rij. Twee eerdere maatregelen om de lange smalle polderdijk veiliger te krijgen leden al schipbreuk: het vrachtwagenverbod en het inrijverbod auto's tijdens de spitsuren. Het vrachtwagenverbod dat in 1963 als reactie op de schoolstaking door de toenmalige wethouder Joop den Uyl werd ingevoerd is nimmer gehandhaafd. De gemeente beweert nu zelfs dat het niet rechtsgeldig zou zijn, omdat dit gemeentelijk besluit niet meer in de archieven is terug te vinden… Het inrijverbod voor auto's tijdens de spitsuren dat uit 2014 dateert is wél in de Staatscourant terug te vinden. Maar daarin staat zelfs bij vermeld dat er geen handhaving zal plaats vinden, maar dat verwacht wordt dat de borden een afschrikkende werking zullen hebben…

Aanrijdingen zwaarder bestraft

Met de nu genomen maatregel van een 30 km-maximum dreigt het nu dezelfde kant op te gaan. Iedereen zal begrijpen dat een snelheidsbeperking van 30 km op een lange rechte weg van 2,8 km immers schreeuwt om handhaving. Zonder handhaving blijft er slechts één effect van deze maatregel over, namelijk dat bij een aanrijding de gevolgen van de snelheidsoverschrijding zeker zwaarder zullen worden aangerekend voor de snelheidsduivels. En daarbij dringt zich dan weer de vraag op: waarom zijn altijd eerst ongevallen nodig voordat tot handhaving wordt overgegaan?

 

Zie ook https://slotenoudosdorp.nl/maximum-snelheid-30-km-uur-op-osdorperweg-is-een-lachertje/