Onthulling bij Molen van Sloten

Gepubliceerd op 15 maart 2019

Het was vrijdag 15 maart feest bij de Molen van Sloten: twee nieuwe ANWB-informatieborden werden die dag feestelijk onthuld door de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk. Beide borden, die de twee oude exemplaren vervangen, zijn samen voor ieder de helft gefinancierd door de  

Gemeente Amsterdam en de ANWB.

Namens de Gemeente Amsterdam was het Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, die tijdens het officiële gedeelte inging op de rijke historie van Sloten dat samen met Osdorp en Sloterdijk tot de annexatie in 1921 een zelfstandige gemeente vormde.

Commissaris van de Koning Van Dijk roemde het grote aantal vrijwilligers dat de molen draaiend houdt waarmee als het ware een grote gemeenschap is opgebouwd die bovendien heel veel inwoners met elkaar verbindt. Vervolgens onthulde hij beide borden door het wegtrekken van het molenzeil: dat was nog even een krachttoer, aangezien de molenaar tijdens de regen en storm van deze week niets aan het toeval had overgelaten! Onder enthousiast applaus van alle aanwezigen werd de tekst van beide borden zichtbaar die de bezoekers (in diverse talen) informeert over zowel de molen als het kuiperijmuseum.

Namens het bestuur van de Stichting Molen van Sloten, waarvan ik zelf al weer 30 jaar deel uitmaak, sprak ik een dankwoord uit aan de heer Mauer namens de gemeente en aan de heer Witteman als consul van de ANWB voor hun gezamenlijke financiering. Maar vooral ook Ko Kuiper, oud-voorzitter van onze stichting, heb ik welverdiend in het zonnetje kunnen zetten, want hij immers was degene die beide sponsors heeft benaderd en over de streep heeft getrokken en er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat beide borden er weer helemaal nieuw en geactualiseerd bij staan!

Na de ANWB-informatieborden te hebben onthuld, nodigde de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, mij uit een selfie van ons beiden te maken.

 

Kijk voor meer over deze onthulling op

https://www.facebook.com/MolenvanSloten/posts/2740042259345835

 

Fotografen genoeg, maar de CvdK maakt ook zelf nog een 'selfie'. Resultaat: bovenste foto.

Na 29 jaar is restauratie hoogst noodzakelijk. Uw bijdrage is dan ook zeer welkom!