Gepubliceerd op 14 september 2022

Maandag 10 oktober gaat het groot onderhoud aan de Osdorperweg van start. Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV heeft dit in een huis aan huis bezorgde brief aan alle bewoners laten weten. De hele wegconstructie wordt hierbij vervangen, waarna een nieuwe asfaltlaag met rode fietsstroken wordt aangebracht. Ook worden kabels en leidingen vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden op 14 mei 2023 zullen zijn afgerond.

In deze zeven maanden zal het werk in acht fases worden uitgevoerd. Een bijgeleverde plattegrond geeft aan welk deel van de weg in welk tijdvak opgebroken zal zijn. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven zal telkens van inrit tot inrit worden gewerkt. Zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer krijgt te maken met afsluitingen die met vooraankondigingen en omleidingen worden aangegeven. Met een speciale app en via de website belooft Van Gelder steeds de actuele stand van de werkzaamheden te geven.

Alleen noordelijk deel

De bewonersbrief spreekt uitsluitend over de aanpak van het noordelijke gedeelte tussen Joris van den Berghweg en de gemeentegrens met Halfweg. Geen woord over de door de gemeente eerder gerepte aanpak van ook het zuidelijke deel tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg, alsmede de Onderweg die parallel achter de dorpskern van Oud Osdorp langs loopt.

Aanpassingen voor zwaar vrachtverkeer

Evenmin laat de brief zich uit over de door de bewoners gevreesde technische aanpassing van de weg voor zwaar vrachtverkeer; een plan dat haaks staat op de status van de weg als Hoofdnet Fiets én in strijd is met de al 60 jaar bestaande verbodsborden die vrachtverkeer breder dan 2,2 meter en een zwaardere asdruk dan 4,8 ton verbieden. 

Deze wettelijke bepalingen gaan dus vervallen en daarmee wordt de weg legaal voor al het grote en zware vrachtverkeer. Omdat verschillende bedrijven uitbreiden, zal dat dus resulteren in meer vrachtverkeer dat de smalle Osdorperweg moet gaan delen met fietsers en scooters. Zeker omdat er geen enkele handhaving op snelheid is, zal dat gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Maar stadsdeelvoorzitter Emre Ünver vindt dat wel meevallen: "Eerst maar eens een jaar monitoren en als het dan nog steeds gevaarlijk is, gaan we een knip doen". En daarmee wordt de Osdorperweg dus letterlijk een proeftuin voor verkeersongevallen. Of de nieuwe verkeersportefeuillehouder Nazmi Türkkol het daarmee eens is, valt nog te bezien.

Vrachtverkeer negeert al jaren de verbodsborden waarbij handhaving achterwege blijft.

 

Onderhoud en verkeersveiligheid combineren!

Overigens heeft de Klankbordgroep ervoor gepleit om gelijk met het groot onderhoud óók de aanpassingen aan te brengen die de verkeersveiligheid moeten vergroten. De gemeente stelde zich echter op het standpunt hiermee te zullen wachten tot minstens één jaar na de oplevering van het groot onderhoud. In dat tussenliggende jaar zou het verkeer dan gemonitord worden, waarna alsnog een besluit zal worden genomen over al of niet verkeersremmende maatregelen. Dit betekent dat deze dan pas op zijn vroegst medio 2024 zullen worden ingevoerd. De Klankbordgroep vindt dat zowel vanwege kostenbesparing als verkeersveiligheid de uit te voeren verkeersmaatregelen gecombineerd moeten worden met het groot onderhoud. Bovendien zal in de 7 maanden dat de Osdorperweg is afgesloten tegelijkertijd geprofiteerd kunnen worden van een ander rijpatroon dat het doorgaand verkeer zich dan eigen heeft gemaakt, dus twee vliegen in één klap! Dit verdient immers toch verre de voorkeur boven het eventueel pas na één jaar invoeren van b.v. een knip om doorgaand verkeer te weren. 

Onderzoek tijdens afsluiting

De Klankbordgroep heeft al meer keren aangegeven dat tijdens het groot onderhoud de uitgelezen kans benut kan worden om metingen te doen in de omliggende infrastructuur die kunnen aantonen dat een knip in de Osdorperweg geen enkel probleem zal worden. Dat was ook al het geval tijdens de vijf maanden durende wegafsluiting wegens de vervanging van de veenderijbrug in 2013. Of de gemeente dat onderzoek ook gaat uitvoeren is momenteel nog onduidelijk.

Weer uitstel?

Het feit dat de rondbezorgde brief afkomstig is van een aannemingsmaatschappij die de klus gaat uitvoeren verkleint de kans dat het werk -voor de derde keer binnen één jaar- opnieuw zal worden afgeblazen. In januari en juni gebeurde dat namelijk toen de gemeente met een bewonersbrief vlak voor de geplande startdatum het werk tot tweemaal toe uitstelde.

Foto's: Theo Durenkamp