Wéér gemiste kans voor knip op Osdorperweg

 

Gepubliceerd op 12 april 2023

“Wat is logischer om na een half jaar afsluiting wegens werkzaamheden de Osdorperweg meteen hierop aansluitend van een knip te voorzien?” Dat was het voorstel van vier politieke partijen (GL, D66, PvdA, DGBP) tijdens de openbare vergadering van de stadsdeelcommissie op 4 april.

Met maar liefst zes bewoners die inspraken over de al jaren voortdurende verkeersonveiligheid nam het agendapunt Osdorperweg 2½ uur en daarmee meer dan de helft van de vier uur durende SDC-vergadering in beslag.

Zes insprekers

Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp sprak Ray Kentie die daarbij wees op de al jarenlange actie die de bewoners voeren sinds 1963, toen de toenmalige wethouder Joop den Uyl persoonlijk kwam kijken en daarop het vrachtwagenverbod instelde dat vervolgens nimmer is gehandhaafd. Kentie pleitte dan ook voor een elektronische knip zoals nét over de gemeentegrens op de Zwanenburgerdijk.

Gewend aan andere routes

Dorpsraadslid Mireille de Ridder wees erop dat het verkeer tijdens het achterliggende half jaar van werkzaamheden met al zijn afsluitingen tóch zijn weg heeft weten te vinden via alternatieve routes. Een knip zou daarom in aansluiting hierop het beste nú kunnen worden ingevoerd in combinatie met handhaving op 30 km. 

Laura Colin wees op de Nota van Uitgangspunten die zonder bijbehorende maatregelen een loze belofte is: “Na jaren van alleen maar praten en uitstellen is het nu tijd voor geen woorden, maar daden!”

Dorpsraadslid Saskia van der Pol hield een emotioneel pleidooi voor de veiligheid van de kinderen. Daarbij wees zij op de veel te smalle voetpaden van slechts twee stoeptegels breed, zodat het verkeer rakelings langs de kinderen raast.

Weginrichting in strijd met wet

Maureen Hardam wees erop dat de gemeente de geldende regels voor de weginrichting t.b.v. vrachtverkeer niet naleeft w.b. de minimum breedte voor zowel de rijbaan als het voetpad. En daarbij komt nog dat het toelaten van zwaar en breed vrachtverkeer in strijd is met de bestaande verbodsborden voor maximum breedte (2,2 m) en asdruk (4,8 ton).

Intelligente knip voor ondernemers

Liesbeth Timmer verwoordde de mening van de ondernemers aan de Osdorperweg. Een knip is voor de aan- en afvoer van goederen die op haar bedrijfsterrein worden overgeladen nadelig omdat er dan 6 km moet worden omgereden met als gevolg tijdverlies en een hoger brandstofverbruik. Daarbij komt ook nog het probleem dat grotere voertuigen dan niet of nauwelijks kunnen keren met als gevolg riskante manoeuvres op de toch al smalle weg. Daar tegenover wordt echter gesteld dat een intelligente knip een oplossing zal bieden voor de vereiste toegang van bedrijven die hier nu eenmaal al jarenlang zijn gevestigd.

DB-lid Türkkol (portefeuillehouder Verkeer) bleef echter bij zijn standpunt dat een knip niet de oplossing is. Hij hield daarom vast aan het DB-besluit van vorig jaar februari om na heropening van de weg een snelheidsbeperking van 30 km in te voeren en pas bij overschrijding van het aantal van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal aan andere maatregelen te denken.

Géén verbindingsweg

GL-lid Pieter Nijhof wees Türkkol herhaaldelijk op punt één uit de Nota van Uitgangspunten voor de Osdorperweg, nl. dat deze niet langer de functie van verbindingsweg zal vervullen: “Zonder een specifieke maatregel zoals een knip blijft de Osdorperweg immers gewoon een verbindingsweg, óók bij invoering van een maximum van 30 km. Nu het verkeer al een half jaar aan alternatieve routes gewend is geraakt, is dít juist het moment om de knip nu meteen in te voeren.”

Aangepast advies

Omdat alle voorstellen van de stadsdeelcommissie, óók bij meerderheid, slechts de status van een advies hebben en tegen het eind van de discussie duidelijk werd dat DB-lid Türkkol ook dit meerderheidsadvies voor de directe invoering van de knip naast zich neer zou leggen, zagen de vier partijen zich tenslotte genoodzaakt hun advies aan te passen, om daarmee hun oorspronkelijk ingediende advies niet helemaal in rook te doen opgaan.

De tekst hiervan luidt nu:

“Als de 30 km/u is ingevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond, dan willen we het volgende afspreken. Als de veiligheid niet voldoende verbeterd is en het aantal vervoersbewegingen niet is gedaald, dan gaan we niet opnieuw een gespreksronde of inspraak doen, maar gaan we direct over tot een intelligente of harde knip.”

Onzekerheid duurt voort…

Met 14 stemmen voor en 3 tegen kreeg dit voorstel een ruime meerderheid. Een enigszins navrant slot kreeg de discussie toen Türkkol de indieners bedankte voor deze wijziging, maar daar nog wel aan toevoegde dat hij niet kon toezeggen dat hij deze maatregel dan gaat uitvoeren…!

En daarmee zijn we dan op zijn vroegst helaas ook nog wéér een jaar verder…

 

De vergadering van de stadsdeelcommissie van 4 april is te bekijken en te beluisteren op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278