Gepubliceerd op 2 oktober 2022

Een uitnodiging van de gemeentelijke projectleider Osdorperweg aan de Klankbordgroep Oud Osdorp om samen te denken over de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten is de druppel die de emmer doet overlopen bij Klankbordgroep. "U zegt dat het tijd is om te gaan nadenken over het uitwerken van de Nota van Uitgangspunten", aldus Hans de Waal namens de Klankbordgroep in zijn antwoord aan de gemeente, "maar ondertussen is er al opdracht gegeven voor het technisch inrichten voor VERBODEN zwaar vrachtverkeer, dus helaas heeft daarover nadenken geen zin meer. Helaas, wij zijn gestopt met deze eindeloze poppenkast. Het kernteam en de Klankbordgroep Oud Osdorp zijn opgeheven."

Wegaanpassing start komende week

Op 10 oktober starten de werkzaamheden aan de Osdorperweg. Enkele maanden terug is bekend geworden dat één van de uitgangspunten meteen in het groot onderhoud wordt meegenomen, n.l. om de weg technisch aan te passen voor zwaar vrachtverkeer. Dat de weg al 60 jaar een inrijverbod heeft voor zwaar vrachtverkeer (breder van 2.2 m en een maximum aslast van 4,8 ton) wordt hiermee door de gemeente zo maar opzij geschoven. En dat terwijl de weg bovendien ook nog eens de status heeft van een erftoegangsweg en Hoofdnet Fiets welke alleen al daarom niet valt te combineren met aanpassingen voor het toelaten voor zwaar vrachtverkeer.

Bewonersparticipatie als poppenkast

"Met het geplande, extra dure (nieuwe zware funderingen) groot onderhoud en de nieuwe inrichting zonder handhaving creëert de gemeente WILLENS EN WETENS EEN LEVENSGEVAARLIJKE WEGWij als kernteam passen ervoor om daarvoor nog langer medeverantwoordelijk te zijn via zogenaamd bewonersoverleg of bewonersparticipatie dat in onze ogen alleen maar gebruikt wordt om een administratieve verplichting in te vullen", aldus de Klankbordgroep die bij deze de handdoek in de ring heeft gegooid. 

Reactie stadsdeelcommissie

Het afwijzen door de Klankbordgroep van verdere samenwerking met de gemeente zal zeker op de openbare vergadering van de stadsdeelcommissie Nieuw West op dinsdag 4 oktober onderwerp van bespreking worden. Deze vergadering in het stadsdeelkantoor op Plein '40-'45 is vanaf 19.30 uur via de livestream rechtstreeks te volgen op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/930548

Na afloop is deze vergadering eveneens via deze link nog terug te kijken en te beluisteren.