Nieuw plan gemeente misleidend, juist slechter voor het groen!

Gepubliceerd op 19 mei 2024

Het nieuwe plan van de gemeente over de toekomst van het groen in de stad is misleidend. In plaats van  verbetering, uitbreiding of op zijn minst behoud van het groen, pakt het nieuwe plan juist slechter uit. En dat terwijl de gemeente verklaart dat het nieuwe plan een verbetering is. Nadat zo'n 30 organisaties bemerkten dat hun inbreng werd genegeerd, besloten ze als laatste redmiddel een referendum aan te vragen, zodat de bevolking zich kan uitspreken over het nieuwe plan Hoofdgroenstructuur. Doel: zoveel mogelijk inwoners tegen het plan, waarna de gemeenteraad hopelijk de stem van het volk zal volgen in dit raadgevend referendum.

Misleidend

In welk opzicht is het nieuwe plan Hoofdgroenstructuur misleidend?

Sjoemelgroen

Het nieuwe plan zegt dat er veel meer groen dan tot nu toe wordt beschermd. Het misleidende hierbij is dat Wethouder Van Dantzig nu ook het groen van alle zij- en middenbermen langs wegen is gaan meetellen, verder de taluds langs snelwegen, al het water in de stad, alle voet- en fietspaden, de 'groene' daken van huizen, geveltuintjes, binnentuinen en zélfs de kunstgrasvelden en gravel op b.v. sportterreinen. Dit alles als beschermd groen toe te voegen is ronduit misleidend, omdat het óf niet om 'groen' gaat óf op zijn minst niet als (openbaar) gebruiksgroen kan worden aangemerkt. De term 'sjoemelgroen' is hiermee inmiddels ingeburgerd, omdat de wethouder met deze 'creatieve' rekenmethode zijn eigen 'groene' uitbreiding wil verkopen.

Vogelvrij

De procedure om het groen in onze gemeente te beschermen onttrekt zich in dit nieuwe plan aan de gebruikelijke democratische inbreng en controle. De wethouder kan dan n.l. voortaan buiten de gemeenteraad om ontwikkelingen in het beschermde groen gaan toestaan. De regels zijn zo vaag dat bescherming van het groen aan verschillende interpretaties onderhevig wordt. In het nieuwe plan kan de wethouder zelf bepalen of het beschermde groen nog wel beschermd moet blijven of, zoals geformuleerd, "dit stukje groen nog wel bijdraagt aan de versterking van de hoofdgroenstructuur." Een eerste voorbeeld is in dit opzicht onlangs al geuit voor het stuk groen langs de Sloterplas waar de gemeente de nieuwbouw van theater De Meervaart wil plannen. Het beschermde groen wordt in de nieuwe plannen hiermee (letterlijk en figuurlijk) vogelvrij. Doordat het zich onttrekt aan de normale democratische regels is bezwaar maken er ook niet meer bij en staan ook de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad hiermee zelfs buitenspel!

Groen in de gevarenzone

Acht Amsterdammers uit de hele stad hebben locaties gefotografeerd waarvan zij verwachten dat het groen hier vogelvrij wordt, als dit nieuwe HGS-beleid niet wordt weggestemd. Wat stadsdeel Nieuw-West betreft: de huidige bedrijfsbebouwing op de vruchtbare landbouwgrond in de Lutkemeerpolder schrijdt ondanks dit alles nu al voort. En wat wordt vervolgens dan het lot van de aangrenzende Osdorper Bovenpolder?

Wat wordt het lot van de Osdorper Bovenpolder als elke vorm van democratische inbreng bij bescherming van groen nu óók al gaat verdwijnen...?

 

Vaststaat dat in het nieuwe beleid de gemeente het groen van de Hoofdgroenstructuur minder goed gaat beschermen. Het nieuwe beleid staat immers vol uitzonderingen en sluipwegen. Bouwen in het beschermde groen mag onder vage voorwaarden voortaan wél. De wethouder zegt: “Veel meer groen valt onder het nieuwe groenbeleid.” Maar hij ‘vergeet’ erbij te vermelden dat hij voortaan zelfs plastic kunstgras en bermen van snelwegen gaat meetellen! Kortom: Ben je vóór Groen? Stem dan op 6 juni tégen! Hoe meer Amsterdammers tegen stemmen, des te groter de kans dat dit beleid van tafel gaat!  

Interview Tamar Frankfurther In De Telegraaf 23 5 2024 Jpg
Afbeelding – 870,5 KB 26 downloads