Geen 5 maar 4 versmallingen op Osdorperweg

Geheimzinnigheid rond vervallen wegversmalling

Gepubliceerd op 17 november 2021

Van de 5 geplande wegversmallingen op de Osdorperweg liet de gemeente er geheel onverwacht één achterwege. En eind oktober bleek ook de gemeentelijke websitepagina plotseling en zonder enige toelichting in dit opzicht te zijn aangepast. De aantallen waren hier van 5 in 4 veranderd en de bijgevoegde plattegrond van de eerste versmalling vanuit de richting Halfweg was verwijderd. En dat terwijl vlak voor de start van het werk óók op deze plek deze versmalling al op het asfalt stond uitgetekend...

In een huis aan huis bezorgde bewonersbrief medio oktober maakte de gemeente kenbaar op 1 november te starten met de aanleg van 5 extra versmallingen op de Osdorperweg. Dit naast de reeds bestaande versmalling waarmee het totaal aantal op zes zou komen. Een plattegrond gaf de locaties aan. Ook werd verwezen naar de gemeentelijke websitepagina met meer details over de aanleg, waaronder 5 plattegronden met een gedetailleerd beeld van de situatie bij elke versmalling. De websitepagina waarnaar in de brief werd gewezen liet, zoals eerder al gepubliceerd, echter nog enkele dagen op zich wachten.

Last minute afgelasting

In de laatste week van oktober werd de aanleg op alle vijf locaties alvast met geel krijt op het asfalt uitgetekend. Wat schetste de verbazing van diverse omwonenden, toen bij de start op 1 november op locatie 1 ter hoogte van huisnummer 960 helemaal niets gebeurde en al het daarvoor aangevoerde materiaal waaronder de afzettingshekken werkeloos bleef staan... En dat terwijl het werk aan de andere 4 versmallingen wel doorging en aan het eind van de tweede week was afgerond. Was er op het laatste moment tóch verzet gepleegd tegen de aanleg van deze versmalling? En door wie? En om welke reden heeft de gemeente deze aanleg, die vlak ervoor nog was voorbereid, zo plotseling gecanceld?

Webpagina 'stiekem' veranderd

Wie vervolgens de betreffende websitepagina van de gemeente ging raadplegen werd plotseling verrast met enkele aanpassingen: overal waar sprake was van 5 versmallingen was dat in 4 veranderd. Tevens was de bijlage met de werktekening van de eerste versmalling verwijderd. En om nóg een verschil met de eerdere publicatie te duiden: het werk zou geen 2 maar 3 weken gaan duren! En dat terwijl er notabene één versmalling minder zou komen. Overigens is het werk daarentegen wél binnen twee weken afgerond. Meest stuitend van deze veranderingen is nog wel dat op deze gemeentelijke websitepagina met geen woord wordt gerept over het waarom van deze wijzigingen. Het had toch voor de hand gelegen om bij plotselinge veranderingen in een gemeentelijke voorlichtingspagina hierop juist wél in te gaan?

Wachten op bewonersbrief

Diverse bewoners, waaronder ook de Klankbordgroep Oud Osdorp, namen vervolgens contact op met de projectleider van de gemeente, Pim Leuverink, als aanspreekpunt rond de verkeersproblematiek op de Osdorperweg. Zijn antwoord aan de bewoners was even onduidelijk als consistent: over het plotseling weglaten van de versmalling kon hij helemaal niets zeggen, behalve dat er een bewonersbrief zal worden bezorgd met een uitleg hierover. Wanneer deze brief huis aan huis zal worden bezorgd, is niet bekend, maar de Klankbordgroep die o.a. hiervoor bijeen werd geroepen ziet de verklaring met spanning tegemoet, al is het alleen maar om de geruchtenstroom rond de lastminute afgelasting van de eerste versmalling te stoppen.

 

Een voorrangsregeling bij versmallingen nodigt uit tot harder rijden.

Voorrangsregeling

Nóch de bewonersbrief, nóch de gemeentelijke websitepagina liet zich uit over een eventuele voorrangsregeling bij de nieuwe versmallingen. De reeds bestaande versmalling doet het al enkele jaren zonder voorrangsregeling waarbij klachten -voor zover bekend- zijn uitgebleven. De vier nieuwe versmallingen zijn inmiddels wél van een voorrangsregeling voorzien, waarbij de bestaande versmalling nu ook dezelfde verkeersborden heeft meegekregen.

Een voorrangsregeling mag dan wellicht duidelijkheid scheppen, nadeel is dat verkeer met recht op voorrang met duidelijk meer snelheid op de versmalling afstormt, en daarbij ook ruim tevoren op de weg een 'middenpositie' gaat innemen om deze voorrang kracht bij te zetten. Daarmee wordt dé grote klacht over de verkeersveiligheid op de Osdorperweg, nl. de snelheid, hiermee dus volledig genegeerd... 

 

Naschrift 26-11-2021

In een bewonersbrief die in de week na deze publicatie huis aan huis is bezorgd geeft de gemeente een toelichting op het vervallen van een van de vijf wegversmallingen. De letterlijke tekst luidt:

“Na de aankondiging van de extra wegversmallingen in de bewonersbrief van 18 oktober 2021 zijn er enkele reacties binnengekomen. Er waren zorgen over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van opritten nabij de nieuwe wegversmallingen. Veel reacties zijn door verkeerskundig bureau GoudAppel nogmaals getoetst op zowel verkeersveiligheid als bereikbaarheid. De wegversmalling ter hoogte van huisnummer 960 voldeed hier echter niet aan. Tijdens de eerste doorberekening van GoudAppel is op deze locatie niet met de juiste voertuigafmetingen gerekend. Een oprit was daardoor niet meer bereikbaar. We hebben onderzocht of de wegversmalling op de betreffende locatie verschoven kon worden. Dat was niet het geval en daarom is besloten deze wegversmalling niet aan te leggen.”