De beruchte, smalle bocht in de Osdorperweg met zijn gleuven, verzakkingen en opgelapte stukken moet het slechts doen met waarschuwingsborden. Dit ontslaat de gemeente toch niet van de plicht het wegdek nu eindelijk eens op te knappen...?

 

Gepubliceerd op 14 januari 2022

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp, hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. Vorige week hebben zij naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden. Daarin doen zij hun beklag over de al jaren slepende verkeersonveiligheid. De hiervoor broodnodige maatregelen blijven almaar uit of worden steeds weer doorgeschoven. Kern van het raadsadres is het dringende verzoek dat niet langer het stadsdeel, maar de gemeente zelf de problemen gaat aanpakken. Dat is onlangs óók voor de Sloterweg gedaan en daar wordt nu op 26 januari de knoop definitief doorgehakt.

Eind deze maand start het groot onderhoud aan de Osdorperweg op het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Halfweg. Eind augustus moet dit hele stuk dan van een vernieuwde fundering en een nieuwe asfaltlaag zijn voorzien. Grootste zorg van de bewoners is dat de weg daarbij niet verbreed gaat worden. Deze verbreding was, mede met het oog op zwaar vrachtverkeer, wél in het gemeentelijke plan opgenomen. Maar aan het begin van de inspraakbijeenkomst op 13 december werd deze verbreding na reacties van de deelnemende bewoners door de gemeente meteen weer ontkend als zijnde een redactiefout! De bewoners zijn door deze zogenoemde onterechte vermelding er echter helemaal niet gerust op. Bij de laatste asfaltering in 2011 is immers naast de bestaande wegfundering asfalt toegevoegd in de berm. De vrees is dat in het komend half jaar onder dat toegevoegde deel ook weer de fundering wordt verbreed.

Zwaar vrachtverkeer voortaan legaal?

Het raadsadres vermeldt tevens dat de nieuwe inrichting pas in 2023 zijn beslag gaat krijgen en dat daarvoor eerst nog weer gepraat moet worden over de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten die bovendien onderling tegenstrijdig zijn. Zo is een van de uitgangspunten dat de weg technisch geschikt moet worden gemaakt voor zwaar vrachtverkeer. En dat terwijl de weg al sinds 1963 een verbod kent voor vrachtverkeer breder dan 2,2 m en een hogere aslast dan 4,8 ton; een verbod dat al die jaren overigens nooit is gehandhaafd…!

In één keer de héle weg!

Het raadsadres pleit er nadrukkelijk voor om de héle weg tussen Ookmeerweg en Halfweg aan te pakken, dus óók het gedeelte door de oude dorpskern van Oud Osdorp dat voor de laatste keer in 2007 is gerenoveerd. Juist op dit stuk zijn nu gevaarlijke situaties ontstaan door verzakkingen en zogeheten langsgleuven - die vooral voor tweewielers gevaarlijk zijn - en provisorisch opgelapte stukken. De bewoners storen zich er vooral aan dat deze oplappingen en stuk gereden wegdelen zich in de beruchte bocht bevinden waar de gemeente onlangs wél gele waarschuwingsborden voor het slechte wegdek heeft geplaatst, maar niets heeft gedaan om deze gewraakte wegvakken te repareren...

Nét als de Sloterweg?

Inmiddels is bekend geworden dat het raadsadres op 26 januari in de gemeenteraad aan de orde zal komen. Dit is tevens de dag waarop de uiteindelijke beslissing over de verkeersproblematiek rond de Sloterweg zal worden genomen. Wat de Osdorperweg betreft zal op die dag alleen worden besloten hoe en door wie dit raadsadres zal worden behandeld. Omdat de Osdorperweg een overeenkomstige situatie en problematiek kent als de Sloterweg, vertrouwen de Oud Osdorpers erop eenzelfde behandeling door de gemeente te krijgen. De volledige tekst van het raadsadres is hier te lezen.