Gemeente schendt afspraak dancefestival in Tuinen van West

De Polderheuvel in de Tuinen van West waarover de gemeente destijds met de omwonenden afspraken heeft gemaakt over de omvang van de te organiseren festivals.

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Boosheid en onbegrip bij bewoners in de woonwijken rondom de Tuinen van West: de gemeente heeft aangegeven zich niet langer te houden aan de afspraak van enkele jaren terug om geen dancefestivals en andere grootschalige evenementen toe te staan in de Tuinen van West. Het stadsbestuur wil het zogeheten locatieprofiel aanpassen, wat wil zeggen dat de Tuinen van West tóch weer voor dancefestivals kunnen worden opengesteld. 

Honderden bewoners in de nabijheid van het terrein hebben hiertegen officieel bezwaar gemaakt. Het gaat de bewoners er niet alleen om dat de overlast nu vele malen groter wordt, vooral het feit dat de gemeente de afspraak nu opeens eenzijdig opzij schuift steekt hen nog het meest.

 

 Juridisch onhoudbaar?

Een van de argumenten van de gemeente is dat een verbod op dance juridisch niet houdbaar zou zijn. Organisatoren zouden dat namelijk voor de rechter kunnen aanvechten. De buurtbewoners concluderen echter dat het de gemeente erom gaat om meer grote evenementen mogelijk te maken en deze bij voorkeur in de randgebieden te situeren die op deze wijze het afvalputje worden. Tot dusver waren de gemaakte afspraken van drie jaar terug zodanig dat in de Tuinen van West alleen kleinere festivals zouden plaatsvinden en niet de grootschalige dancefestivals. Ook de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West adviseerden onlangs tegen het wijzigingsvoorstel van de gemeente. 

Ondernemersvereniging

De locatie waar het om gaat is de Polderheuvel in de Tuinen van West. De grond is eigendom van de gemeente en wordt geëxploiteerd door een ondernemersvereniging. Volgens voorzitter Norinda Fennema opereert de ondernemersvereniging behoedzaam tussen de behoefte aan festivals en de buurtbelangen. Grootschalige festivals hebben niet de voorkeur, maar zijn deels uit nood geboren. Een paar grote festivals brengen echter geld in het laatje om kleine culturele activiteiten te kunnen financieren. De voorzitter zegt wel geleerd te hebben van het bevrijdingsfestival van enkele jaren terug. "Dit trok veel meer mensen dan wij gewend waren en zorgde voor vreselijk veel overlast. Dat doen wij dus niet meer." “Er is ruimte voor 30.000 mensen, maar we houden het bij voorkeur op 10.000,” vertelt voorzitter Norinda Fennema. “Het aantal dagen voor grote evenementen is vastgesteld op vijf. Meer moet dat wat ons betreft ook niet worden.” 

Parkeeroverlast en afval

Terugkijkend op eerdere festivals rond de Polderheuvel blijkt de geluidsoverlast zich niet simpelweg te beperken tot een van tevoren omlijnd gebied. Afhankelijk van de heersende windrichting is het door geluidsoverlast getroffen gebied immers altijd onvoorspelbaar.

Daarnaast blijkt in de praktijk dat de geluidmakers vaak toch meer decibellen produceren dan in de verleende vergunning is afgesproken.

En dan zijn er nog twee grote inbreuken op het gebied als daar duizenden festivalgangers op af komen: de parkeeroverlast en het achtergelaten vuil. In 2019, het laatste festivaljaar vóór de corona, waren de Osdorperweg met zijn zijwegen het toneel van massaal verkeerd geparkeerde auto's. Behalve de verkeersveiligheid stond dit ook de doorstroom voor hulpdiensten in de weg.

En het heeft dagen geduurd eer al het afval in de wijde omtrek was verwijderd, voor zover dat al niet in sloten, weilanden en dieper in de natuur terecht was gekomen. Daarnaast waren er klachten van buurtbewoners die moesten constateren dat hun stoep of voortuin als toilet was misbruikt. 

Ondernemersvoorzitter Fennema begrijpt de weerstand in de wijk, maar denkt dat het mogelijk moet zijn enkele grote evenementen te hebben zonder overlast of schade. “We hebben een duur mobiliteitsplan laten maken om het verkeer in goede banen te leiden. Ook de natuurtoets voor de gevolgen voor flora en fauna in het gebied houden we deels in eigen hand, zodat we zeker weten dat het serieus gebeurt. Alle documenten komen op de website, zodat iedereen kan zien wat we doen.”

Terug naar af

Ook in de gemeentelijke commissie voor de evenementen is onlangs heftig gediscussieerd over het evenementenbeleid. Burgemeester Halsema wil de door corona zwaar getroffen sector tegemoet komen, maar wil ook met tegenstanders in gesprek over de ruimte waar de overlast zich voordoet. Het komt er op neer dat het beleid dat drie jaar geleden is vastgesteld opnieuw op de schop gaat vanuit de gedachte: eerst de evenementenorganisaties alle kansen bieden voor herstel, en later maken we weer afspraken hoe we met de negatieve gevolgen omgaan. 

Als deze gemeentelijke koerswijziging daadwerkelijk wordt toegepast, ziet het er wat de Tuinen van West betreft somber uit: eerst terug naar af om vervolgens de leefbaarheid tijdens festivals in het aangrenzende gebied van Nieuw-West stapje voor stapje weer opnieuw te bepleiten...