Nieuw ontwerp voor Osdorperweg

Gepubliceerd op 3 mei 2019

Donderdag 16 mei zal de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg presenteren. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg.

Tijdens een inloopbijeenkomst in Hotel New West Inn, Reimerswaalstraat 5, kan iedereen tussen 16.00 en 19.30 uur kennis nemen van de gemaakte keuzes over o.a. het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap.

Het ontwerp is ook in te zien op www.amsterdam.nl/osdorperweg

 

Om de gewenste breedte voor berm, fietspad en voetpad te krijgen moet de bovensloot naar links worden opgeschoven.

 

Vrijliggend fietspad en dijkverbreding

Grootste verbetering betreft de aanleg van een 3 meter breed vrijliggend fietspad voor beide richtingen aan de westzijde van de weg, waarnaast een voetpad van 1.20 m komt. Om dit te realiseren zal de zogeheten bovensloot een aantal meters moeten opschuiven. Dit betekent een dijkverbreding in westelijke richting waarin vervolgens een nieuwe bovensloot zal worden uitgegraven. Over de hele weg zal de berm tussen rijbaan en fietspad 2.40 m gaan bedragen. Het hele traject krijgt acht wegversmallingen zonder voorrangsregeling, dus dezelfde situatie als op de Sloterweg. Op het hele traject zullen 9 bomen worden gekapt, terwijl er 12 nieuw worden aangeplant. In de oostelijke berm komen vier parkeerplaatsen bij nr. 850 en zes bij nr. 790 ten behoeve van langsparkeren.

Reacties welkom

Deskundigen van de gemeente zijn op de inloopbijeenkomst aanwezig om toelichting op de plannen te geven. Tot 7 juni kan iedereen vragen en opmerkingen over het ontwerp insturen naar j.vols@amsterdam.nl.

De renovatie zal op zijn vroegst in 2020 starten, nadat het werk aan de Haarlemmerweg zal zijn afgerond.

Plan van de gemeente:

- 8 wegversmallingen

- 9 bomen weg en 12 bomen erbij

Langs de westzijde:

- Berm van 2.40 m tussen rijbaan en fietspad

- Vrijliggend 3 m breed fietspad voor beide richtingen

- Voetpad, 1.20 m breed

- Opschuiving van de bovensloot

Langs de oostzijde:

- 6 parkeerplaatsen in de berm voor langsparkeren bij nr. 790

- 4 parkeerplaatsen in de berm voor langsparkeren bij nr. 850