Schoolstaking van 1963 voor veilige Osdorperweg nog steeds actueel

Gepubliceerd op 22 oktober 2023

Deze week is het precies 60 jaar geleden dat zo'n 200 kinderen thuis bleven van school uit protest tegen de verkeersonveilige Osdorperweg. De actie werd landelijk bekend als de schoolstaking van 28 en 29 oktober. De actie had succes, want het uiterst slechte wegdek met zijn talrijke kuilen werd hierna opnieuw geasfalteerd en langs de weg kwam een voetpad. Ook kwam er een maximum snelheid van 50 km en werden er lantaarnpalen bijgeplaatst.

Nu, 60 jaar later, zijn er nóg steeds problemen met de verkeersveiligheid. Weliswaar ligt er een nieuw wegdek met fietsstroken en geldt er sinds juli een snelheidslimiet van 30 km. Maar de handhaving op zowel de snelheid als het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer ontbreekt volledig. En het uitgangspunt dat de Osdorperweg niet langer als verbindingsweg zal fungeren wordt op geen enkele wijze waargemaakt!

 

Uitvoerige documentatie

Oud Osdorper Kees Schelling maakte het als 8-jarige schooljongen allemaal mee: de schoolstaking van 1963. Tien jaar terug schreef hij er een boek over met als titel 'De vaders van Osdorp, de schoolstaking van 1963 aan de Osdorperweg'. Met zijn boek dat in 2013 uitkwam bundelde hij alle herinneringen aan deze gedenkwaardige oktoberdagen van precies 50 jaar daarvoor. De documentatie die hij daarvoor verzamelde, tezamen met de interviews met de toen nog in leven zijnde bewoners, is heel uitvoerig en staat allemaal achterin zijn boek beschreven.

Tijdsbeeld jaren '60

Wat het verhaal over de schoolstaking van eind oktober 1963 zo bijzonder maakt is vooral het tijdsbeeld van toen: het leven van de plattelandsbevolking aan de Osdorperweg en de gezagsverhoudingen tussen gemeente en burgers. Dit laatste vormt uiteindelijk ook de reden om in opstand te komen. Overheidsinstanties die geen enkele reactie geven op alle ingediende klachten en als ze een keer wél reageren niet eens de moeite nemen om hun reactie aan de klagende bewoners door te geven.

 

Toenmalig wethouder Joop den Uyl met bewoner en actievoerder Henk Wolkers op de Osdorperweg op 8 november 1963, rechts dezelfde plek nu waar ondanks het inrijverbod zwaar vrachtverkeer doordendert...

 

Zwaar vrachtverkeer toén al verboden!

Uit het boek van Kees Schelling blijkt meermalen dat het verbod op zwaar vrachtverkeer al vóór de schoolstaking van 1963 was ingevoerd. Dit gegeven wordt ondersteund door een krantenartikel in 'De Nieuwe Dag' dat een foto van twee actievoerders publiceert bij het begin van de Osdorperweg mét het verbodsbord voor zwaar vrachtverkeer! Zowel de maximum voertuigbreedte als de maximale asdruk gelden nog steeds tot op de dag van vandaag, al zijn beide verboden nu op twee afzonderlijke verkeersborden vermeld.

 

 

Links: het verbodsbord voor zwaar vrachtverkeer zoals dat er op 28-10-1963 al stond, hier met twee van de actievoerders van de schoolstaking.

 

Rechts: beide verbodsborden zoals deze er nu staan. Wieldruk is nu omgerekend naar asdruk, maar het gewicht komt op hetzelfde neer.

Welke problemen nog steeds niet opgelost?

Wat zijn momenteel nog steeds de niet opgeloste verkeersproblemen op de Osdorperweg?

1. De gemeente formuleert in de 'Nota van Uitgangspunten' dat de Osdorperweg niet langer de status heeft van een verbindingsweg. Maar nergens blijkt dat de weg hieraan voldoet. Alle soorten verkeer gebruiken de weg als korte en snelle verbinding, o.a. bij files op de A9.  

2. De gemeente doet niets aan handhaving van het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer.

3. De gemeente weigert de snelheidsbeperking van 30 km te handhaven.

4. Het voetpad wordt slecht onderhouden. Bovendien is het op sommige plekken over een breedte van slechts één stoeptegel begaanbaar.

Hoe op te lossen?

1. Om niet langer als verbindingsweg te fungeren is een oplossing zoals op de Sloterweg noodzakelijk: een elektronische knip met ontheffing voor bewoners en bedrijven.

2. Het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer kan met cameracontrole aan beide zijden worden gehandhaafd.

3. De snelheid kan over de volledige lengte van de weg effectief worden gehandhaafd met camera's die trajectcontrole toepassen.

4. Onderhoud aan het voetpad is iets dat tot de normale taak van de gemeente behoort. Dus tegels rechtleggen, onkruid verwijderen en overhangend groen snoeien.

Toezegging nu nakomen!

In de vergadering van de stadsdeelcommissie op 4 april heeft portefeuillehouder Türkkol herhaald vast te houden aan het DB-besluit van februari 2022 om na heropening van de weg een snelheidsbeperking van 30 km in te voeren en pas bij overschrijding van het aantal van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal aan andere maatregelen te denken.

De stadsdeelcommissie heeft eveneens op 4 april het volgende standpunt met ruime meerderheid aangenomen:

“Als de 30 km/u is ingevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond, dan willen we het volgende afspreken. Als de veiligheid niet voldoende verbeterd is en het aantal vervoersbewegingen niet is gedaald, dan gaan we niet opnieuw een gespreksronde of inspraak doen, maar gaan we direct over tot een intelligente of harde knip.”

Ook heeft het DB toen toegezegd dat de voorbereidingen voor een knip ondertussen al zullen worden getroffen, zodat bij een eventuele keus hiervoor de invoering meteen hierna kan geschieden en er geen tijd verloren gaat om dit nog te moeten voorbereiden.

Bekijk en beluister dit alles van de vergadering op 4 april op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278

Aangezien de tellingen reeds uitwijzen dat het aantal voertuigbewegingen nu al boven de 6.000 per dag ligt, mogen we er van uitgaan dat de knip op de Osdorperweg nu binnen handbereik ligt. Nu alleen nog de toezegging nakomen...!

 

Voor de nodige achtergrondinformatie zoals besproken in de stadsdeelcommissie:

https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/930516

https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/930526