Mijn start als 'schoolmeester' in 1971. Deel 14: 1974

6 april 2024

Met deel 14 van de serie Mijn start als 'schoolmeester' kijken we 50 jaar terug: het begin van 1974. Ons land zat volop in de oliecrisis. Ook op mijn school en in mijn loopbaan waren volop ontwikkelingen... LEES VERDER


5 jaar website

1 maart 2024

Het eerste lustrum van mijn website is een feit. Op 3 maart 2019 ging hij 'in de lucht'. Diezelfde dag ontvingen ruim honderd relaties van mij een e-mail waarin ik dit bekend maakte. De kersverse website ging van start met twee artikelen. In 'Bij de start van mijn website' lichtte ik toe waarom ik een eigen website begon. En 'Van Zuid naar Nieuw-West' was het verhaal dat hiervoor de aanleiding vormde. Hoe het hiermee nu, 5 jaar later, staat... LEES VERDER


Hoe in Sloten de tol kwam, verdween en... weer terugkwam

23 februari 2024

Afgelopen jaar kreeg de Sloterweg een voor Amsterdam unieke status. Na een jarenlange strijd om massaal sluipverkeer over de smalle landweg te weren kwam er voor beide zijden een 'doorrijdverbod'. Precies 100 jaar eerder, in 1923, gebeurde het omgekeerde: de Sloterweg werd toen voor iedereen opeens vrij toegankelijk. Want toen werd de tol, ingevoerd in 1816, afgeschaft door de gemeente Amsterdam die twee jaar eerder Sloten had geannexeerd. Maar na 100 jaar was de sluiproute over de Sloterweg zó populair geworden dat via een elektronische knip opnieuw een afsluiting volgde... LEES VERDER


Stadsdeel breekt opnieuw belofte: wéér uitstel renovatie Osdorperweg

21 januari 2024

Terwijl stadsdeelbestuurder Türkkol op 19 december nog beloofde dat fase 2 van het groot onderhoud op de Osdorperweg zéker in 2024 zou zijn afgerond, blijkt hij zijn belofte nu wéér niet na te komen. Dit bleek uit de brief van 16 januari 2024 die Türkkol aan de leden van de stadsdeelcommissie zond... LEES VERDER


Unanieme steun stadsdeelcommissie voor insprekers Osdorperweg

31 december 2023

Lees hier het verslag van de stadsdeelcommissievergadering van 19 december waarin insprekers/bewoners de niet nagekomen beloftes van de stadsdeelbestuurder Verkeer aan de kaak stellen en alle partijen in de stadsdeelcommissie unaniem instemmen een motie om de gedane toezeggingen alsnog daadwerkelijk na te komen... LEES VERDER


Kerstmis 2023

23 december 2023

Wereldwijd vieren we weer Kerstmis: het feest van het Licht in onze huidige donkere dagen. Hierbij een indruk van de kerstsfeer in onze regio. Want hoewel de lezers van deze website zich uitstrekken van Canada tot Nieuw-Zeeland... LEES VERDER


Gemeente moét nu wel toezegging nakomen gevaarlijke Osdorperweg

18 december 2023

Van de 9 uitgangspunten die de gemeente opstelde voor de veiligheid zijn er 7 niet uitgevoerd! En de norm voor het aantal motorvoertuigen dat per etmaal de weg passeert is dermate overschreden dat de toezeggingen van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel nu dus daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd... LEES VERDER


Oorlogsdagboek nu ook in het Engels / War diary now also in English

28 november 2023

Het oorlogsdagboek van mijn vader uit 1944, dat in oktober 2019 werd uitgebracht, is onlangs geheel in het Engels vertaald en nu ook op deze website te lezen. Alle nakomelingen van de geëmigreerde tak van de familie én alle andere belangstellenden die het Nederlands niet machtig zijn kunnen zodoende nu ook van het dagboek kennisnemen...

LEES VERDER


De ergste regenplas

24 november 2023

De extreme regenperiode die we thans doormaken heeft in diverse media de vraag opgeroepen waar de grootste regenplas is te vinden. Binnen Amsterdam zijn al diverse plekken aangewezen, voorzien van een foto. Als we al deze beelden bekijken, halen deze bij lange na niet tippen aan de regenplas op de Osdorperweg, gelegen in het westelijk deel van de gemeente Amsterdam... LEES VERDER


Prijzenregen op Boekengala Nieuw West

19 november 2023

De Literatuurprijs Nieuw-West 2023 viel afgelopen zondag te beurt aan Paula Zuidhof voor haar verhaal Muren van Karton. Tijdens het Boekengala in De Meervaart ontving zij uit handen van oud-stadsdeelbestuurder Ronald Mauer en boekhandelaar Eddie Mekkelholt de wisselbokaal en de eerste prijs van € 1.000. Haar verhaal, een van de twintig genomineerde bijdragen in het jaarlijkse boekenweekgeschenk Nieuw West Side Stories, leverde bij de publieksprijs de meeste stemmen op... LEES VERDER


Sint Maarten leeft volop!

11 november 2023

Sint Maarten als jaarlijkse traditie op de avond van 11 november leeft nog volop. Dat bleek ook dit keer weer op de Osdorperweg in Oud Osdorp waar groepjes kinderen de huizen langs gingen met hun lampionnen. Aanbellen en zingen wordt gegarandeerd beloond met een traktatie, meegesleept in de steeds voller wordende tassen... LEES VERDER


Tegen de verschraling van ons onderwijs

27 oktober 2023

Actuele thema's genoeg voor de verkiezingen van 22 november. Maar de staat waarin ons onderwijs momenteel verkeert komt in de meeste verkiezingsprogramma's niet of nauwelijks aan bod. Dat moet veranderen, zegt het 'RED-Team Onderwijs', een groep verontruste onderwijsmensen die zich verzet tegen de verschraling van ons onderwijs. De alarmbellen voor het onderwijs moeten nu óók afgaan, want we doen onze leerlingen momenteel enorm tekort... LEES VERDER


Schoolstaking van 1963 voor veilige Osdorperweg nog steeds actueel

22 oktober 2023

Toenmalig wethouder Joop den Uyl inspecteerde 8 november 1963 de Osdorperweg als reactie op de schoolstaking van 28 en 29 oktober. Ruim 200 schoolkinderen werden toen twee dagen door hun ouders van school gehouden wegens de erbarmelijke staat waarin de Osdorperweg verkeerde. Nu, 60 jaar later, staan de bewoners nóg steeds op de bres voor de verkeersveiligheid, nu snelheid en inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer door de gemeente niet worden gehandhaafd en ook het uitgangspunt 'geen verbindingsweg' op geen enkele wijze wordt waargemaakt...LEES VERDER


Topvrouw als zijinstromer voor de klas geeft vlijmscherpe analyse over ons onderwijs

3 oktober 2023

Nieuwsuur liet jl. zaterdag Merel van Vroonhoven aan het woord over de huidige staat van ons onderwijs: een ware eyeopener van een voormalig Topvrouw die na een carrière in het bedrijfsleven ervoor koos om als zijinstromer lerares te worden aan een basisschool. Haar vlijmscherpe analyse liegt er niet om en is een regelrechte oproep aan de politiek om nú te komen met een Deltaplan voor het onderwijs... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 13

22 september 2023

In deel 13 van mijn serie 'Mijn start als 'schoolmeester' in 1971' kijken we naar 50 jaar geleden: de start van het schooljaar 1973-1974. Mijn combinatieklas 4+5 van toen telde 37 leerlingen die nu allemaal rond de leeftijd van 60 zullen zijn...LEES VERDER


Sloten stond weer op zijn kop!

3 september 2023

Traditioneel op de laatste zondag van de schoolvakantie: 'Sloten op zijn kop'. Zo'n honderd kramen op de Sloterweg bij de Slotense dorpskern trokken op deze fraaie zomerdag een grote schare bezoekers. Naast deze jaarmarkt waren ook het vernieuwde dorpshuis, de Molen van Sloten, de Sloterkerk en het kleinste politiebureau de trekpleisters...LEES VERDER


Osdorperweg nu officieel 30 km-zone

21 juli 2023

Met de plaatsing van maar liefst 15 verkeersborden op 20 juli is de Osdorperweg nu officieel een 30 km-zone. Een historisch moment in de jarenlange strijd voor een veiliger weg, zou je zeggen. Maar van handhaving op dit maximum is helaas (nog?) helemaal geen sprake... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 12

1 juli 2023

Het meerdaagse schoolkamp is altijd een van de hoogtepunten uit je schoolperiode. Zo ook in 1973 toen de leerlingen van klas 6 erop uit trokken. Samen met enkele collega's bracht ik mijn oud-leerlingen van het jaar ervoor een avondbezoek op hun kamplocatie in Huize Erica in Huizen... LEES VERDER


Dikke mist rond onderwijsgelden

10 juni 2023

Het lijkt wel of het gebrek aan leraren en de achterblijvende onderwijsresultaten telkens weer met nieuwe geldstromen worden afgekocht. Veel van deze extra subsidies belanden namelijk niet waar ze nodig zijn: de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in de klassen waar het immers om de leerlingen draait. Verantwoording afleggen over deze verstrekte extra subsidies is al helemaal niet aan de orde! Ondertussen belanden al deze extra gelden op plekken waar ze niet thuishoren. Dikke mist dus rond al deze extra subsidies in onderwijsland... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 11

24 mei 2023

Wél of géén schoolreisje? Dat was in 1973 het onderwerp van een beladen discussie op mijn eerste school 50 jaar geleden. Hoe het schoolreisje in welke vorm er tenslotte tóch kwam, maar vooral hoe dit uitstapje uiteindelijk afliep lees je in dit elfde deel van mijn serie over het begin van mijn onderwijsloopbaan. LEES VERDER


Wéér gemiste kans voor knip Osdorperweg

12 april 2023

Hoewel de Osdorperweg in de Nota van Uitgangspunten niet langer een verbindingsweg is, en de meerderheid van de stadsdeelcommissie zich daarom uitsprak voor een knip, bleef stadsdeelbestuurder Türkkol onverbiddelijk: geen knip, maar na heropening van de weg eerst weer het verkeer aankijken. Duidelijk een gemiste kans na 7 maanden afsluiting! LEES VERDER


"Nu zo snel mogelijk knip in Osdorperweg" 

1 april 2023

Vier partijen in de stadsdeelcommissie Nieuw-West adviseren 4 april de knip in de Osdorperweg nú meteen in te voeren. Want nu de afsluiting al een half jaar duurt, is iedereen er nú aan gewend. En de  maatregelen om het verkeer te beperken zullen niet helpen omdat er afgezien wordt van handhaving...  LEES VERDER


De Amsterdamse tuinders, het complete boek van Ben Sol

1 maart 2023

Amsterdam was van oudsher altijd omgeven door een groot tuinbouwgebied. Door stadsuitbreidingen moesten de tuinders telkens opschuiven. De laatste keer gebeurde dat in 1987 rond de Louwesweg. Ben Sol (1907-2005) schreef er een boek over. Als zoon van een tuinder blikt hij hierin terug op zijn herinneringen uit zijn vroegste jeugd in de Sloterpolder. LEES VERDER  


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 10

17 februari 2023

Met deel 10 van deze serie zijn we nu beland in 1973 met o.a. een actie tegen overvolle klassen. LEES VERDER


De Amsterdamse tuinders

8 februari 2023

In 1988 zette Ben Sol (1907-2005) zijn herinneringen aan de Amsterdamse tuinders in een boek bijeen: helaas helemaal uitverkocht en dus niet meer verkrijgbaar. Maar vanaf 1 maart is zijn boek weer volledig op deze website te lezen. LEES VERDER


Overstroom ik?

22 januari 2023

Op 1 februari is het alweer 70 jaar geleden: de watersnoodramp van 1953. Kan zoiets ooit wéér gebeuren? En zo ja, hoe hoog staat het water in jouw huis bij een overstroming? Bekijk het op de www.overstroomik.nl en LEES VERDER


De barre winter van 1963

18 januari 2023

Vandaag 60 jaar geleden, vrijdag 18 januari 1963, werd de Tocht der Tochten verreden onder wel zeer barre weersomstandigheden. Het was tevens de koudste dag van deze strenge winter. Als 13-jarige maakte ik deze aan den lijve mee en legde daarvan een en ander vast... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 9

6 januari 2023

Woensdag 3 januari 1973: na de kerstvakantie startte ik vandaag met een combinatieklas 4+5. Een monsterklus: met 2 klassen van samen 40 leerlingen in één lokaal… LEES VERDER


Vuurwerk in Amsterdam: kopen mag, afsteken niet!

27 december 2022

Ook deze jaarwisseling geldt in Amsterdam een afsteekverbod voor vuurwerk. Maar - geloof het of niet - vuurwerk mag wél gewoon overal in de stad worden verkocht! En de politie is niet in staat... LEES VERDER


Kerstmis 2022

21 december 2022

Na twee keer Kerstmis in coronatijd nú weer een gewone kerst. Hoewel, dit jaar wat minder uitbundig met verlichting vanwege de energiekosten door de oorlog in Oekraïne? Maar... LEES VERDER


Literatuurprijs Nieuw-West voor Oud Osdorper Kees Schelling

28 november 2022

Geen jury zoals voorgaande jaren, maar het lezerspubliek bepaalde dit jaar naar wie de literatuurprijs Nieuw-West ging: Oud Osdorper Kees Schelling met zijn bijdrage ‘De Jes’… LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 8

14 november 2022

Eind 1972 stond helemaal in het teken van de andere klassenverdeling die de inspectie ons had opgelegd. Maar nóg ingrijpender was het bericht dat nu ook de 5e leerkracht weg moest. Hoe nu verder? De ouders besloten tot een schoolstaking!... LEES VERDER


Interview Klankbordgroep Oud Osdorp: "Dáárom stoppen wij ermee!"

13 oktober 2022

De Klankbordgroep Oud Osdorp geeft opening van zaken waarom zij uit het overleg met de gemeente is gestapt. Nu hier het hele verhaal... LEES VERDER


Wegaanpassing voor zwaar vrachtverkeer is de druppel

2 oktober 2022

De Klankbordgroep Oud Osdorp heeft de handdoek in de ring gegooid, nu de gemeente gevraagd heeft mee te denken over de uitwerking van de uitgangspunten voor de Osdorperweg, terwijl al is besloten om de weg te gaan aanpassen voor zwaar vrachtverkeer...  LEES VERDER


Osdorperweg vanaf 10 oktober voor 7 maanden op de schop

14 september 2022

Na twee keer uitstel dit jaar start op 10 oktober dan tóch het groot onderhoud op de Osdorperweg. Maar Klankbordgroep en bewoners hadden liever gezien dat tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid zou worden aangepakt... LEES VERDER  


Wordt woningbouw bij kerkhof de doodsteek voor de Osdorperweg?

27 augustus 2022

In strijd met het geldende bestemmingsplan mag de grondeigenaar van het weiland bij het kerkhof in Oud Osdorp van de rechter hier tóch woningen bouwen. De overige landelijke kavels langs de Osdorperweg zijn hiermee nu vogelvrij...  LEES VERDER  

22 september 202218 oktober 2022 en 21 december 2022:  Aanvullende reactie


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 7

22 augustus 2022

Het nieuwe schooljaar ging 14 augustus 1972 veelbelovend van start. Totdat eind september de inspecteur op bezoek kwam die niet akkoord ging met de combinatieklas 5+6 van het schoolhoofd. Er zou opnieuw geschoven moeten worden met de klassenindeling...   LEES VERDER 


Groot onderhoud Osdorperweg opnieuw uitgesteld

3 juli 2022

Voor de tweede keer dit jaar wordt het groot onderhoud aan de Osdorperweg uitgesteld. Als reden hiervoor wordt genoemd de “capaciteitsproblemen bij het schrijven van het bestek waardoor de startdatum in juli niet meer haalbaar is”. De exacte startdatum zal naar verwachting in het najaar komen te liggen. LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 6

19 juni 2022

Met deze 6e aflevering uit deze serie neem ik je mee naar het eind van mijn eerste onderwijsjaar 1971-1972, nu 50 jaar geleden. Voor het eerst maak ik al die specifieke eindejaarsactiviteiten mee die voor de school altijd zo kenmerkend zijn. Na alle reacties op deze serie is er maar een conclusie: wordt na de vakantie zeker vervolgd...! LEES VERDER


Oud Osdorpers spreken wéér in voor veilige Osdorperweg

17 juni 2022

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie vestigden drie insprekers, onder wie twee dorpsraadsleden, wederom de aandacht op de onveiligheid op de Osdorperweg. Ook legden zij uit dat het geplande groot onderhoud dat 1 juli gaat beginnen de veiligheid van de fietsers op dit Hoofdnet Fiets nóg verder zal verkleinen... LEES VERDER


Stadsdeelpartijen trekken hoopgevende adviezen Osdorperweg weer in

8 juni 2022

Door de kritische opstelling van een meerderheid van de Stadsdeelcommissie heerste optimisme over de veiligheid op de Osdorperweg. Want vier fracties hadden immers twee heldere ongevraagde adviezen ingediend. Maar ondanks smeekbedes bij de inspraak wordt het groot onderhoud op de Osdorperweg stoïcijns doorgezet en.... LEES VERDER


Hele Osdorperweg 30 km: zonder handhaving een farce!

31 mei 2022

Op de hele Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg gaat een maximum snelheid gelden van 30 km. Op zich een maatregel waarmee de verkeersveiligheid zeker is gediend, ware het niet dat er van handhaving geen sprake zal zijn. LEES VERDER


Hoe ons onderwijs ervoor staat...

30 april 2022

De diverse onderwijspublicaties op mijn website waren voor De Telegraaf aanleiding mij uit te nodigen voor een rondetafelgesprek over de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de landelijke Onderwijsinspectie. Samen met drie andere onderwijsgevenden van verschillende generaties schoof ik daarom aan om mijn kijk te geven op het onderwijs van nu. Je leest het in het artikel van De Telegraaf van 30 april dat hier integraal wordt weergegeven. LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 5

15 april 2022

Hoe het eerste schooljaar in mijn onderwijsloopbaan verder verliep, lees je in mijn 5e aflevering waarmee we dan het eerste kwartaal van 1972 afronden. En ik blik terug op de reünie die mijn leerlingen 32 jaar later in 2004 hielden en waarbij we oude herinneringen ophaalden... LEES VERDER


Lente in de Osdorper Bovenpolder

27 maart 2022

Maart 2022: maximaal aantal zonne-uren, minimale regenval, bijna zomerse temperaturen. De lente kwam hiermee goed op stoom. Een voorbode van een mooie zomer? Hopelijk wel. Zo niet, dan zijn er altijd nog deze mooie beelden van de Osdorper Bovenpolder... LEES VERDER


DB Nieuw West wil vooralsnog geen knip

24 maart 2022

Het Dagelijks Bestuur van Nieuw West laat weten niet te kiezen voor een selectieve toegang op de Osdorperweg. Daarmee negeert het DB de uitslag van de stemming van de stadsdeelcommissie die zich op 15 februari juist wél in meerderheid uitsprak voor 30 km én een knip voor minder doorgaand verkeer. Wéér een besluit met symboolpolitiek...? LEES VERDER


Ben Sol, 60 jaar in een klaslokaal

1 maart 2022

Geboren in 1907 als zoon van een tuindersgezin in de toenmalige Sloterpolder bezocht Ben Sol de lagere school in de Kanaalstraat. Eenmaal als 12-jarige van school, ging hij in de tuinderij van zijn vader aan het werk. Dat beviel hem helemaal niet, zodat hij een jaar later besloot om onderwijzer te worden. Hoe dat vanaf 1920 toen verder ging? Ben Sol beschreef het zelf allemaal in zijn boek ‘60 jaar in een klaslokaal’… LEES VERDER


Osdorperweg krijgt knip en 30 km

17 februari 2022

Met de kleinst mogelijke meerderheid stemde de stadsdeelcommissie Nieuw West op 15 februari voor een knip op de Osdorperweg. Daarentegen werd het voorstel om voor de hele weg een maximum snelheid van 30 km in te voeren gesteund door de volledige stadsdeelcommissie! Daarmee heeft de stadsdeelcommissie na jaren van discussie, onderzoek en uitstel is er eindelijk... LEES VERDER


Ben Sol, 60 jaar in een klaslokaal, van tuinderszoon tot schoolhoofd

8 februari 2022

Geboren in 1907 als zoon van een tuindersgezin in de toenmalige Sloterpolder bezocht Ben Sol de lagere school in de Kanaalstraat. Eenmaal als 12-jarige van school, ging hij in de tuinderij van zijn vader aan het werk. Dat beviel hem helemaal niet, zodat hij een jaar later besloot om onderwijzer te worden. Hoe dat vanaf 1920 toen verder ging? In ieder geval totaal anders dan nu... LEES VERDER


Osdorperweg wil zelfde aanpak als Sloterweg

4 februari 2022

Voor de bewoners van de Osdorperweg staat het nu vast: de verkeersproblematiek moet nét zo worden aangepakt als op de Sloterweg. Net als de Sloterweg heeft ook de Osdorperweg al tientallen jaren in het verdomhoekje gezeten om al die tijd te moeten fungeren als snelle sluiproute... LEES VERDER  


Aanpak Osdorperweg wéér uitgesteld

29 januari 2022

Vier dagen vóór de start van de lang verwachte werkzaamheden aan de Osdorperweg heeft de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend gemaakt om het werk dat 1 februari zou starten tóch weer uit te stellen. Reden: een tekort aan kabels en een onverwacht aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek. De bewoners zijn vol ongeloof en frustratie… LEES VERDER


In memoriam Hummie van der Tonnekreek

26 januari 2022

Naar vandaag pas bekend is geworden, overleed woensdag 19 januari Hummie van der Tonnekreek op 76-jarige leeftijd. Voordat zij in 1999 landelijk doorbrak in medialand met haar TV-productie Big Brother, was zij eind jaren '70 nauw betrokken bij de St. Jozefschool in Sloten en dan met name vanwege haar inzet voor de 65-jarige jubileumviering van de school op 1 juli 1979. Een terugblik, ruim 40 jaar geleden. LEES VERDER

 


Oud Osdorpers ten einde raad

14 januari 2022

Bewoners van de Osdorperweg in Oud Osdorp, verenigd in de Klankbordgroep Oud Osdorp, hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid. Vorige week hebben zij naar alle gemeenteraadsleden een zogeheten raadsadres verzonden om hun beklag te doen over de al jaren slepende verkeersproblematiek waarvoor de broodnodige maatregelen alsmaar uitblijven of steeds weer worden doorgeschoven ... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 4

3 januari 2022

Donderdag 6 januari 1972 begon ik in klas 5, nadat ik tot de kerstvakantie klas 3 onder mijn hoede had. Lees hier hoe 50 jaar geleden de tweede helft jaar van mijn eerste schooljaar in het onderwijs van start ging. LEES VERDER


Kerstmis 2021: weer op slot

23 december 2021

"Voor één keer Kerstmis in een lockdown", dachten we vorig jaar, "eens, maar nooit weer!" Maar nu dus helaas tóch weer, voor het tweede achtereenvolgende jaar. De laatste keer? ... LEES VERDER


Oud Osdorpers in de slag om schadeherstel

15 december 2021

Ook de bewoners langs de Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Joris van den Berghweg grepen hun kans om de gemeente ervan te doordringen dat óók dit deel van de weg aan groot onderhoud toe is. Helaas kwam hiervoor van gemeentelijke zijde geen toezegging. Wél de schoorvoetende toezegging...  LEES VERDER


Weerstand tegen verbreding en zwaar verkeer

14 december 2021

Het herinrichtingsplan voor het groot onderhoud aan de Osdorperweg, op 13 december besproken met de bewoners, noemt drie te realiseren onderdelen: verbreding, asfaltering en een nieuw voetpad. Dat er verbreding werd aangekondigd, maar ook een nieuw voetpad terwijl dat pas een half jaar geleden was vernieuwd, riep meteen vanaf de start van het overleg al de nodige vragen op. Nog nooit eerder... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 3

3 december 2021

Direct na Sinterklaas 1971 een teamvergadering met een heftig bericht. En wat dat voor mij tot gevolg had. Lees het in deel 3 van mijn start in het onderwijs, nu 50 jaar geleden… LEES VERDER


Geen distributiecentrum in Lutkemeer, maar is de polder hiermee wel gered...?

28 november 2021

Ahold gaat geen distributiecentrum bouwen in de Lutkemeerpolder. Opluchting bij al degenen die vreesden voor het volbouwen van de laatste polder in Amsterdam tussen ringvaart en Osdorperweg. Maar is het gevaar hiermee wel definitief geweken...? LEES VERDER


Geheimzinnigheid rond vervallen wegversmalling

17 november 2021

Van de 5 geplande wegversmallingen op de Osdorperweg liet de gemeente er een op het laatste moment vervallen. En ook de gemeentelijke websitepagina werd plotseling en zonder enige toelichting aangepast. En dat terwijl vlak voor de start van het werk óók op deze plek de positie van deze versmalling al op het asfalt stond uitgetekend... LEES VERDER


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971, deel 2

14 november 2021

De vele lezers en al hun reacties op mijn verhaal over mijn eerste werkdag in het onderwijs in 1971 roepen om een vervolg. Daarom nu deel 2 over de 4 maanden erna met drie keer een vuurproef! Hoe ik in september mijn verjaardag vierde, het bezoek van de inspecteur, mijn rijexamen en... naar de grootste onderwijsdemonstratie ooit. LEES VERDER 


Tom Schreursweg krijgt eenrichtingsverkeer zonder afstemming op plannen voor Osdorperweg

25 oktober 2021

De gemeente voert dit najaar eenrichtingsverkeer in op de Tom Schreursweg. De Klankbordgroep Oud Osdorp en de bewoners hebben kritiek op het ontbreken van een totaalplan voor de hele buurt, omdat de samenhang met de op handen zijnde verkeersplannen voor de Osdorperweg hierbij volkomen ontbreekt. LEES VERDER


Plotselinge aanleg van 5 versmallingen roept tal van vragen op

21 oktober 2021

Maandag 1 november start de gemeente met de aanleg van vijf wegversmallingen op de Osdorperweg. De bekendmaking van deze plotselinge aanleg roept tal van vragen op. Pas vorige maand zijn de uitgangspunten voor een veiligere weg vastgesteld, waarna nu als volgende stap de keuze over de te nemen maatregelen nog moet starten. LEES VERDER

 


Slotense herenboer doet boekje open over Slotense wethouder

6 oktober 2021

De Slotense herenboer Willem van der Laan is dit najaar in alle staten. Hij is furieus op zijn naamgenoot Willem, bekend als wethouder in de gemeente Sloten, voluit Willem de Buisonjé. De bom is onlangs gebarsten toen bleek dat de nieuwbouwwijk vlak naast de dorpskern van Sloten is afgeblazen. LEES VERDER


Al 40 jaar actie voor 30-jarige molen

16 augustus 2021

Zaterdag 11 september is het precies 30 jaar geleden dat Prinses Juliana de herbouwde Molen van Sloten in werking stelde. De hele maand september zijn er daarom tal van feestelijkheden. Maar wist je dat de geschiedenis van deze molen eigenlijk al 10 jaar eerder begon? LEES VERDER

 


Mijn start als 'schoolmeester' in 1971

1 augustus 2021

Maandag 9 augustus 1971 was het dan zover: de start van mijn onderwijsloopbaan, nu 50 jaar geleden. Om half 9 's morgens zette ik mijn fiets tegen het hek van de kerk in het dorp Sloten en liep de St. Jozefschool binnen. Wat staat mij na die halve eeuw nog bij van mijn eerste werkdag in het onderwijs? LEES VERDER


Alle 24 schilderijen over de annexatie

19 juli 2021

Voor de schilderwedstrijd 'De geannexeerde gemeente Sloten; toen, nu of straks' zonden 18 deelnemers samen 24 schilderijen in. Hiervan zijn 15 schilderijen genomineerd om mee te dingen naar de 1e, 2e en 3e prijs. De prijsuitreiking is op 2 september door Zita Pels, gedeputeerde van Provinciale Staten van Noord-Holland. LEES VERDER


De slag om de Polderheuvel

7 juli 2021

Drie dagen voor het Chin Chin Festival op de Polderheuvel ontvingen de bewoners van Oud Osdorp een brief van de gemeente: “Of wij, omwonenden van de Tuinen van West, deel willen nemen aan de zogenoemde ‘Dialoogtafel’.” En dat terwijl de afspraken van 2 jaar terug zojuist eenzijdig door de gemeente opzij waren geschoven. LEES VERDER

 


39 nieuwe verhalen over Nieuw-West

28 mei 2021

Inmiddels een gewortelde traditie in Amsterdam Nieuw-West: de jaarlijkse uitgifte van twee boeken met verhalen over dit stadsdeel, getiteld 'Tussen Andreasplein en Zwarte Pad', en 'Nieuw West Side Stories'. Bij elkaar 39 nieuwe verhalen over Nieuw-West en zijn oude voorganger: de 100 jaar geleden geannexeerde gemeente Sloten. LEES VERDER

 


Tegenstrijdige uitgangspunten nauwelijks oplossing voor veiligheid Osdorperweg

24 mei 2021

De al jaren slepende discussie over een veiliger Osdorperweg krijgt een vervolg. Maar het lijkt er nu op alsof alles weer van voren af aan begint. Want dit keer gaat het over de uitgangspunten voor een veiligere weg. Bovendien is de vraag of deze überhaupt nog wel tot enige maatregelen kunnen leiden, niet alleen vanwege het aantal uitgangspunten, maar ook vanwege de tegenstrijdigheid. LEES VERDER


De implosie van Amsterdam

16 april 2021

Dat we in 2025 het 750-jarig bestaan van Amsterdam vieren is een misverstand volgens schrijver Bas Kok. En wel omdat de dorpen rond Amsterdam, al zo’n 200 jaar ouder, de basis vormden voor het ontstaan van Amsterdam. En dat daarom Amsterdam dus al rond 1100 moet zijn ontstaan in plaats van in 1275. Maar betekent dat nu dat Amsterdam met deze eer gaat strijken, of komt deze juist toe aan deze omringende veel oudere dorpen? LEES VERDER


Stuitende reactie op vragen over uitstel Osdorperweg

20 maart 2021

De beantwoording van vragen die Groen Links aan de portefeuillehouder van Nieuw-West stelde over het uitstel van het werk aan de Osdorperweg leidde tot een aantal verrassende, maar vooral schokkende conclusies. Zo zou het groot onderhoud aan de weg pas op zijn vroegst 1 februari 2022 beginnen, volgen de verbeteringen voor de verkeersveiligheid pas later daarna wegens “het ontbreken van consensus” en... zou het inrijverbod voor zwaar vrachtverkeer al jaren juridisch ongeldig zijn... LEES VERDER


Dorpengids als eigentijdse dorpspomp

18 maart 2021

Elk voorjaar komt de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp met de Dorpengids: in een boekje van 56 pagina's staat dan al het nieuws van het voorafgaande jaar. Dit keer heel toepasselijk de dorpspomp op de voorkaft: van oudsher dé plek om bij elkaar te komen en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. De dorpengids heeft deze functie van de dorpspomp overgenomen. Hierbij alvast een kijkje in deze kersverse nieuwsbron! LEES VERDER


Film 'Sloten en de Sloterpolder in 1939'

1 maart 2021

De filmbeelden uit 1939 over het leven in Sloten en de Sloterpolder zijn nu openbaar en staat nu ook op Youtube. De beelden van het dorp Sloten zijn heel herkenbaar, omdat het dorpsdecor nauwelijks is veranderd, terwijl de beelden van de Sloterpolder uniek zijn, omdat dit gebied geheel onder het zand is verdwenen door de bouw van Nieuw-West. LEES VERDER


Schoolnaamboog uit 1942 opgedoken

21 februari 2021

Een verloren gewaande naamboog van een inmiddels opgeheven kleuterschool is na 64 jaar plotseling boven water gekomen! Het gaat om de gietijzeren entreeboog die 14 jaar lang boven de ingang hing van de St. Anna Bewaarschool in de Leimuidenstraat 11 in Amsterdam. LEES VERDER


Gemeente schendt afspraak festivals

19 februari 2021

Boosheid en onbegrip bij bewoners in de woonwijken rondom de Tuinen van West: de gemeente heeft aangegeven zich niet langer te houden aan de afspraak van enkele jaren terug om geen dancefestivals en andere grootschalige evenementen toe te staan in de Tuinen van West. Het stadsbestuur wil het zogeheten locatieprofiel aanpassen, wat wil zeggen dat de Tuinen van West tóch weer voor grotere dancefestivals kunnen worden opengesteld. LEES VERDER


Geen woningbouw op kerkhof Oud Osdorp!

9 februari 2021

Woningbouw op de begraafplaats aan de Osdorperweg is onacceptabel. Dat is de strekking van het bezwaar dat de Buurtgroep Oud Osdorp heeft ingediend bij de Stadsdeelcommissie tijdens de openbare vergadering op 9 februari. De buurtgroep wijst erop dat de bouwplannen in strijd zijn met het geldende Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. uit 2013. Je mag toch verwachten dat de gemeente zijn eigen goedgekeurde bestemmingsplan naleeft...? LEES VERDER


Film over Sloten in 1939 wordt openbaar

8 februari 2021 

Talrijke filmbeelden die in Sloten en de Sloterpolder in 1939 zijn opgenomen zijn vanaf 1 maart op deze website te bekijken. Ze tonen de Slotenaren van toen bij tal van bijzondere gebeurtenissen, maar ook in hun dagelijks leven. De beelden uit de Sloterpolder zijn uniek, omdat hier alles onder het zand is verdwenen voor de bouw van Nieuw-West. Daarentegen zijn de beelden uit Sloten juist heel herkenbaar, omdat de meeste bebouwing er nu nog is. LEES VERDER


Rubriek Sloten-Oud Osdorp wordt digitaal

3 februari 2021

Vanaf 10 februari geeft de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp een nieuwsbrief uit met alle wetenswaardigheden over het landelijke gebied van Nieuw-West. Deze komt in plaats van de wekelijkse halve pagina in de Westerpost. LEES VERDER


Kritische vragen over uitstel Osdorperweg

31 januari 2021

Opnieuw een tegenvaller voor wie al jarenlang wacht op de zo noodzakelijke verkeersmaatregelen op de Osdorperweg: de plannen zijn opnieuw uitgesteld. De voorgestelde verkeersmaatregelen ondervinden opnieuw vertraging, omdat de portefeuillehouder Verkeer nu besloten heeft om eerst weer een nieuw onderzoek te starten. Een gebed zonder end...? LEES VERDER


Eindtoets basisschool: Juist nu!

24 januari 2021

Onlangs gingen er stemmen op om óók dit jaar de verplichte eindtoets basisonderwijs te laten vervallen, net zoals vorig jaar vanwege de corona. Als we echt serieus de kwaliteit van ons onderwijs, juist in deze tijd, willen blijven nastreven, is afschaffen van deze eindtoets een wel heel slecht plan! LEES VERDER


 Schilder de annexatie van Sloten!

29 december 2020

Op 30 december wordt het startschot gegeven voor de schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen, nu of straks’. Deze wedstrijd staat helemaal in het teken van 100 jaar annexatie. Immers, op 1 januari 1921 annexeerde Amsterdam elf buurgemeentes geheel of gedeeltelijk. We zijn benieuwd hoe later dit jaar (hopelijk) tal van schilders tegen deze annexatie aankijken... LEES VERDER


Wintergezicht op Sloten

27 december 2020

Eind jaren '70 gaf de Stichting voor het Kind (van de jaarlijkse kinderpostzegelactie) een kerstkaart uit waarop het schilderij 'Gezicht op Sloten in de winter' stond afgebeeld. De 17e eeuwse schilder Jan Abrahamszoon van Beerstraten schilderde het wintergezicht vermoedelijk in 1659. Er is veel te vertellen over dit origineel en zijn dubbelganger(s)! LEES VERDER


Kerstmis 2020, de merkwaardigste ooit?

19 december 2020

De merkwaardigste kerst ooit? Tien dagen vóór Kerstmis gaat van alles op slot wanneer het normaal topdruk is. En we nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om gezond 2021 in te gaan. Dit alles juist nu met pijn in het hart. Maar hopelijk wel met hart voor elkaar, juist nu in deze bijzondere kersttijd... LEES VERDER


1-1-1921: Amsterdam annexeert 11 buren

9 december 2020

Op 1 januari is het precies 100 jaar geleden dat Amsterdam een enorme gebiedsuitbreiding kreeg. Vijf omliggende gemeentes werden compleet door de stad ingelijfd, en daarmee dus opgeheven. Daarnaast moesten zes andere gemeentes delen van hun gebied afstaan. Alles bij elkaar werd Amsterdam 100 jaar geleden door de annexaties van zijn 11 buurgemeentes in één klap vier keer zo groot! LEES VERDER


Sloten gaat op slot en... niet naar Sloterbrug

21 november 2020

De plannen om doorgaand verkeer in Nieuw-West te weren volgen elkaar in hoog tempo op. Kregen zowel Osdorperweg als Sloterweg met hun sluipverkeer de laatste tijd alle aandacht, nu laat ook de directe omgeving van deze wegen zijn stem duidelijk horen. Met als resultaat dat behalve het oude dorp Sloten nu ook Nieuw-Sloten van doorgaand verkeer zal worden verlost. Maar moet er niet nog meer gebeuren...? LEES VERDER


Selectieve toegang voor Osdorperweg

27 oktober 2020

Maar liefst 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg in Oud Osdorp spraken zich uit over de invoering van selectieve toegang. Dat gebeurde tijdens zes informatieavonden die het stadsdeel in augustus en september belegde. Gaat het nu eindelijk gebeuren...? LEES VERDER


Is dit Amsterdam in 2050?

16 oktober 2020

Hoe zou Amsterdam in 2050 er uit kunnen zien? Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling legde deze vraag voor aan zes ontwerpteams van architecten. De gemeente gaat hun ideeën gebruiken bij het opstellen van een zogeheten ‘Omgevingsvisie’ voor Amsterdam in het jaar 2050. Maar of iedereen dit wel ziet zitten...? LEES VERDER


31-8-1957: Laatste tramrit Zandvoort

30 augustus 2020

Zaterdag 31 augustus 1957: de laatste dag van de schoolvakantie. Mijn ouders besloten van deze laatste vakantiedag iets bijzonders te maken, iets dat mij nog altijd is bijgebleven: een tramrit vanuit Amsterdam naar Zandvoort en retour. Dat werd een heel bijzondere ervaring. LEES VERDER


Onze dico-reis naar Roemenië

23 augustus 2020

Maandag 24 augustus zou onze 12-daagse rondreis door Roemenië starten. Met nog een bevriend stel hadden we in januari samen de vakantie geboekt. Tot de corona ons noodzaakte de reis te annuleren. In plaats daarvan nu een DIgitale COrona-reis met elke dag een verslag. LEES VERDER


Annexatie verhindert uitbreiding Sloten

1 juli 2020

Het had niet veel gescheeld, of de dorpskern van Sloten was 100 jaar geleden aan de oostzijde uitgebreid met een woonwijk met 135 woningen. Om dat doel te bereiken werd in 1919 speciaal daarvoor de 'Woningbouwvereeniging Sloten' opgericht. Deze stelde zich ten doel om een compacte wijk met 135 laagbouwwoningen te bouwen op het terrein aan de noordzijde van de Sloterweg tussen Ditlaar en... LEES VERDER


Osdorperweg: geknipt voor een oplossing

14 juni 2020

Een belangrijke uitspraak van de gemeente over de Osdorperweg: alléén nog bestemmingsverkeer. En dat betekent dat de inrichting totaal anders wordt. Het dure plan van vorig jaar, nl. een apart fietspad naast de weg waarvoor het dijklichaam moest worden verbreed en de sloot moest worden verlegd, is hiermee van de baan. Een doorbraak en dus een succes voor de Klankbordgroep Oud Osdorp! Want dat betekent... LEES VERDER


25 jaar na de Slag om het Weilandje

17 mei 2020

Op 17 mei is het precies 25 jaar geleden dat de Amsterdamse bevolking zich massaal uitsprak tegen de plannen van de gemeente voor woningbouw op het laatste weidegebied bij Sloten. Dat gebeurde tijdens het speciaal daarvoor georganiseerde referendum in 1995. Daarmee kwam een definitief einde aan... LEES VERDER


Plekken van bezetting, toen en nu

30 april 2020 

Van de Duitse bezetting in de periode 1940-1945 zijn de meeste sporen inmiddels uitgewist. Wél zijn er foto's van plekken waar de Duitse bezetter overduidelijk aanwezig was, vaak illegaal gemaakt tijdens de bezettingsjaren. Omdat de omgeving niet of nauwelijks is veranderd, geven deze oude foto's een vervreemdend beeld van... LEES VERDER


'Tussen Andreasplein en Zwarte Pad'

18 april 2020

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar verscheen deze maand 'Tussen Andreasplein en Zwarte Pad', een boek van 128 pagina's met verhalen over Nieuw-West. Maar liefst 21 auteurs hebben hun verhaal aan deze lustrumeditie toevertrouwd. Alle verhalen hebben op een of andere wijze een relatie met Nieuw-West: jeugdherinneringen... LEES VERDER


Corona: crisis en kans?

5 april 2020

Niemand zal ooit hebben gedacht dat ons hele openbare leven nog eens stil zou komen te liggen als gevolg van het coronavirus. Besmettelijke ziekten waren altijd iets uit de geschiedenis, zoals de pest, de tyfus en de Spaanse Griep... LEES VERDER


'De verrader van Sloten'

11 maart 2020

Tien nieuwe verhalen over Nieuw West zijn deze week verschenen in het boekenweekgeschenk Nieuw Westside Stories. En daarnaast gaat maar liefst een kwart van het boek over het oude land van Nieuw West: tal van herinneringen met foto's van het agrarisch gebied van vóór de zandopspuiting in de voormalige gemeente Sloten met... LEES VERDER


Herinnert u zich deze nog? Afl. 2: 1966-1970

4 maart 2020

De tweede helft van de jaren '60 waren, althans wat mij betreft, de gloriejaren van de popmuziek, ook toen wel de beatmuziek genoemd. Door de ouderen van die tijd verafschuwd, door ons jongeren omarmd. Als je de oude hits van toen terughoort, kan ik me nog nauwelijks voorstellen dat... LEES VERDER


Fotoboek Sloten 1914-1979

1 maart 2020

Een fotoboek over Sloten en de St. Jozefschool over de periode 1853-1979. Verschenen in een oplage van 1100 exemplaren bij de viering van het 65-jarig bestaan van deze school. Ook wie geen oud-leerling van deze school was zal veel herkennen bij het doorbladeren van de ruim 100 pagina's, want de historie van de school loopt parallel aan de ontwikkeling van Sloten. LEES VERDER


Herinnert u zich deze nog? Afl. 1: 1961-1965

26 februari 2020

Herkent u dat ook? Je hoort een oude hit van lang geleden en je herinnert je nog precies wanneer dit nummer voor jou zo populair was. En dan kun je vaak ook nog het jaar en de maand noemen waarin dit nummer scoorde op de hitlijsten. Met het horen van zo'n oude hit kom je dan gevoelsmatig weer even helemaal terug in die tijd van toen, samen met tal van andere herinneringen uit die periode. Beleef het mee... LEES VERDER


Kleine scholen samen aanpakken

12 februari 2020

Deze week werd bekend dat in Amsterdam wéér een basisschool gaat sluiten wegens het lerarentekort, de vierde binnen een jaar. Ook dit keer gaat het weer om een kleine school, 79 leerlingen, waarvan het schoolbestuur besloten heeft tot opheffing, omdat de kwaliteit van het onderwijs niet langer meer is te garanderen. De school blijkt te kwetsbaar... LEES VERDER


Fotoboek Sloten 1914-1979 wordt openbaar

8 februari 2020

De volledige inhoud van het fotoboek 'Een school wordt 65' met beelden van Sloten uit de periode 1914-1979 is vanaf 1 maart te lezen op deze website. Het geeft het verhaal van de geschiedenis van de St. Jozefschool, welk verhaal nauw samenvalt met de historie van Sloten. LEES VERDER


De watersnood van 1953 als eerste herinnering

29 januari 2020

Het is een herinnering die elk jaar even terugkomt: 1 februari met de watersnoodramp van 1953. Voor mij bijzonder omdat het de eerste actieve herinnering uit mijn kinderjaren is, toen ik op dat moment 3 jaar was. Een herinnering die alleen maar stand kon houden, omdat ons gezin daar toen woonde en omdat ik als peuter deze beelden 'live' meemaakte. LEES VERDER


Uitstel schoolkeus slecht plan

23 januari 2020

Gaan de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs op de schop door de leerlingen van alle schooltypen samen te voegen in dezelfde klas om pas op hun 15e jaar echt te gaan kiezen naar welke school ze gaan? Als het aan de plannen ligt die een aantal onderwijsorganisaties deze week heeft gepresenteerd wél! Het zijn echter plannen die het onderwijs meer zullen schaden dan baten... LEES VERDER


Nostalgische kerk/schoolexcursie

22 januari 2020

Terug naar onze roots. Dat zou je het thema kunnen noemen van een oud-klasgenoot en ik tijdens ons bezoek vandaag aan onze oude lagere school. Van 1956 tot 1962 zaten we beide op de Petrus Canisiusschool in de Cornelis Krusemanstraat in Amsterdam-Zuid. En een bezoek aan de naastgelegen St. Agneskerk mocht daarbij uiteraard niet ontbreken, al was het alleen maar omdat... LEES VERDER


De verdwenen Osdorperweg

9 januari 2020

Op 1 januari 1921 annexeerde Amsterdam alle omringende plattelandsgemeenten, waaronder Sloten. Daarmee kwam het hele gebied ten westen van de Kostverlorenvaart beschikbaar voor de stadsuitbreiding. Voor een deel van de Osdorperweg betekende dit het einde. LEES VERDER


Alle goeds voor 2020!

29 december 2019

Met de jaarwisseling van 2019 naar 2020 beginnen we al weer aan het derde decennium van de 21e eeuw! Waar blijft de tijd, als we in mijn gevoel nog maar nét zijn bijgekomen van de magische jaarwisseling van 1999 naar 2000? LEES VERDER


Sloten in kerstsfeer

15 december 2019

Gisteren en vandaag had Sloten zijn eerste Winterfair. Natuurlijk ging het om een kerstmarkt, want het enige winterse was het bar slechte regen- en stormweer. Wie als bezoeker van deze kerstmarkt daarna de moeite nam een rondje door het eeuwenoude dorp te maken werd verrast door wel zeer sfeervolle beelden van Sloten in kerstsfeer... Geniet mee en maak tegen het vallen van de avond vooral ook zelf een wandeling door het dorp Sloten! LEES VERDER


Oudste Osdorpse boerderij gesloopt

11 december 2019

Met het neerhalen van de vier stalen steunpunten van de hooiberg werd vandaag de sloop van de oudste nog bestaande boerderij in Osdorp voltooid. Daarmee kwam definitief een eind aan deze karakteristieke, monumentale boerderij met zijn kenmerkende hooiberg die sinds 1895 het straatbeeld van deze eeuwenoude dorpskern heeft bepaald. LEES VERDER


16 scholen week dicht door lerarentekort

25 november 2019

Zestien basisscholen in Nieuw-West blijven de tweede week van december gesloten wegens het lerarentekort. Het schoolbestuur laat weten dat het lerarentekort op dit moment zó nijpend is dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding is en dat verdere tekorten dreigen door ziekte en overspannenheid. Het moet toch niet gekker worden...! LEES VERDER


Onderhandelingsakkoord afgekraakt

3 november 2019

Vrijdag leek de onderwijskou definitief uit de lucht: er was een onderhandelingsakkoord bereikt tussen minister, besturen- en vakbondsorganisaties. De geplande staking van 6 november werd direct afgeblazen: immers niet meer nodig... De inkt onder het akkoord was nog maar nauwelijks opgedroogd, of het regende protesten in onderwijsland. Zaterdag waren al duizenden afkeurende reacties geregistreerd. Wat was er allemaal aan de hand? LEES VERDER


Oorlogsdagboek Herpt nu te koop

27 oktober 2019

Het Oorlogsdagboek Herpt, waarvan tijdens een officiële boekpresentatie op 23 oktober in het Dorpshuis van Herpt het eerste exemplaar is uitgereikt, is vanaf nu te koop. Het is verkrijgbaar bij... LEES VERDER


Eerste Oorlogsdagboek Herpt uitgereikt

23 oktober 2019

In een bomvol Dorpshuis Herpt is vanmiddag, woensdag 23 oktober, het eerste exemplaar van het Oorlogsdagboek Herpt officieel uitgereikt. Als beide zoons van de auteur, onze vader Jan Durenkamp (1918-1972), ontvingen wij van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena het eerste exemplaar. LEES VERDER

 


TV-film over Oorlogsdagboek Herpt

18 oktober 2019

De zojuist uitgebrachte TV-film over het Oorlogsdagboek Herpt is nu permanent te bekijken. In de film wordt teruggekeken op de diverse locaties in Herpt die onder vuur lagen van de terugtrekkende Duitsers en de oprukkende Britse bevrijders. Basis voor deze film is het oorlogsdagboek van mijn vader, Jan Durenkamp (1918-1972), die alle gebeurtenissen van het oorlogsgeweld in Herpt in een dagboek noteerde dat woensdag 23 oktober officieel zal worden uitgereikt. LEES VERDER


23 oktober: Uitreiking Oorlogsdagboek

10 oktober 2019

Woensdag 23 oktober is de officiële presentatie van het Oorlogsdagboek van mijn vader, Jan Durenkamp (1918-1972), waarin hij de oorlogshandelingen beschrijft van 4 september tot 6 november 1944, zoals hij deze meemaakte in Herpt. LEES VERDER


Schoolsluiting door lerarentekort kip of ei?

29 september 2019

Het was afgelopen week opzienbarend nieuws: de sluiting van een basisschool wegens het lerarentekort. Terecht dat het nieuws breed werd uitgedragen, nu duidelijk is dat er van overheidswege nauwelijks iets tegen het lerarentekort wordt gedaan. Kort daarna werd een nieuwe landelijke onderwijsstaking uitgeroepen: woensdag 6 november. Maar is de sluiting van deze school wel voor de volle 100% aan het personeelstekort te wijten? LEES VERDER


De scholen zijn weer begonnen

25 augustus 2019

Als deze spandoeken weer langs de weg hangen, is het duidelijk: de zomervakantie loopt op zijn eind. Nog even en het dagelijks leven herneemt zijn normale loop met het ritme van alledag en elke week. De scholen bereiden zich alweer voor, maar hoe gaat dat in zijn werk? LEES VERDER


Hitterecord uit 1944 vandaag gebroken!

24 juli 2019

Even voor 3 uur vanmiddag (woensdag 24 juli) gebeurde het, om precies te zijn om 14.57 uur. In Gilze-Rijen bereikte de thermometer toen 38,8 graden. Dat is 0,2 graden meer dan het hitterecord van 1944. Toen werd het op 23 augustus 38,6 graden in Warnsveld, bij Zutphen. Bijna 75 jaar lang heeft dit record stand gehouden. LEES VERDER


105 jaar na de opening van de St. Jozefschool

1 juli 2019

Maandag 1 juli is het precies 105 jaar geleden dat de St. Jozefschool in Sloten werd geopend. Een gloednieuw gebouw werd die dag in 1914 door 189 leerlingen en 4 leerkrachten in gebruik genomen. LEES VERDER


Eerste wegversmalling weer terug

29 juni 2019

Na bijna 10 jaar is de eerste wegversmalling weer teruggekeerd op de Osdorperweg. Het gaat om een tijdelijke maatregel tot het moment dat de Osdorperweg definitief op de schop gaat, naar verwachting in 2020 of 2021. In afwachting hiervan wil de gemeente op deze wijze iets doen om de snelheid en de omvang van het verkeer in te perken. Maar niet iedereen is blij...! LEES VERDER


Eindexamen met uitslagstress

15 juni 2019

77 leerlingen van het Amsterdamse Calvijn College wachten al bijna een week op hun examenuitslag. Leek het begin deze week nog te gaan om één dag vertraging wegens de ontbrekende uitslag van één schooltoets door een  computerstoring, gaandeweg kwam een heel scala aan gebreken aan het licht. LEES VERDER


25 nieuwe straatnaamborden

5 juni 2019

Afgelopen week heeft de gemeente 25 nieuwe straatnaamborden opgehangen in het landelijke gebied van Oud-Osdorp, ook bekend onder de naam Tuinen van West. De borden waren in de loop der jaren verdwenen door werkzaamheden of nog nooit geplaatst bij de aanleg van nieuwe wegen en paden. Via de publicatie op deze website... LEES VERDER


Magister Vocat voor mijn beroep

2 juni 2019

Het is al weer zo'n 50 jaar geleden dat ik de kweekschool (nu: PABO) doorliep om het onderwijs in te gaan. Tijd om eens terug te blikken op de jaren van Magister Vocat waar ik mij op mijn beroep voorbereidde. De school viel onder de Congregatie van de Broeders van Maastricht waarvan het klooster was gevestigd op de Postjesweg 124, het adres waar ik mij in maart 1966 aanmeldde. LEES VERDER


Songfestival: waarom in Amsterdam?

26 mei 2019

Het Songfestival was nog niet begonnen, of Amsterdam stelde zich bij monde van burgemeester Halsema al kandidaat voor de organisatie in 2020 ingeval van de eerste plaats. Die eerste plaats kwam er, voor het eerst weer na 44 jaar, helemaal verdiend. Natuurlijk is het fantastisch dat Nederland volgend jaar gastland zal zijn. Maar ... moet dat dan wel in Amsterdam? LEES VERDER


Oud Osdorp: pareltjes en puisten

19 mei 2019

Oud Osdorp: een eeuwenoud dorp met lintbebouwing, de Osdorperweg. En twee eveneens oude zijwegen: Lutkemeerweg en Raasdorperweg. Een mengeling van oud en nieuw, landschappelijk en bebouwd, mooi en lelijk, juweeltjes en gedrochten, pareltjes en puisten... LEES VERDER


Leerling en directeur op dezelfde school

12 mei 2019

Van 1956 tot 1962 was ik leerling van de Petrus Canisiusschool in de Cornelis Krusemanstraat 68. Een echte parochieschool zoals dat in die tijd paste, gelegen naast de St. Agneskerk. 28 jaar later was ik weer terug op deze school, maar nu als directeur! Uiteraard was de school in die periode enorm veranderd, maar... LEES VERDER


Opknapbeurt voor 'Over de Rand'

7 mei 2019

Het speel- en recreatieterrein Over de Rand (Osdorperweg hoek Joris van den Berghweg) wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Tot 11 mei kan iedereen een initiatief, idee of een aanbod voor steun kenbaar maken bij Stichting Over de RandLEES VERDER


Nieuw ontwerp Osdorperweg

3 mei 2019

Donderdag 16 mei zal de gemeente Amsterdam het ontwerp voor de renovatie van de Osdorperweg presenteren. Het betreft het gedeelte tussen Joris van den Berghweg en Tom Schreursweg. Tijdens een inloopbijeenkomst kan iedereen kennis nemen van de gemaakte keuzes over o.a. het parkeren, het vrijliggende fietspad en de inpassing in het landschap. LEES VERDER


St. Nicolaaslyceum: 2x van oud naar nieuw

2 mei 2019

Begin augustus 2013 liep ik nog eens langs mijn oude school waarvan de sloop al aardig was gevorderd. Vreemd om te zien dat de school die ik als 12-jarige in 1962 mede koos vanwege zijn pasgebouwde, moderne uitstraling nu een ruïne was. Alleen de gymvleugel stond er nog en... jawel, ook nog nét bovenin de middenvleugel het tekenlokaal van Toon Noyons. LEES VERDER


Van bewaarschool naar kleuterschool

28 april 2019

Ik weet nog dat ik met mijn moeder mij ging aanmelden voor de kleuterschool, gevestigd in de Leimuidenstraat 11. 'St. Anna Bewaarschool' stond er in smeedijzeren letters boven de ingang. Eenmaal binnen door de deur met de ronde bovenzijde (nog steeds onveranderd!) stonden we aan het begin van een (in mijn beleving) héél lange gang die langs de toiletten en de speelplaats naar de vier lokalen leidde. LEES VERDER


Lente in Oud Osdorp

22 april 2019

Lente in Oud Osdorp: uitbundig uitgelopen bolgewassen, pasgeboren lammetjes, ooievaars op de schoorsteen van de Lutkemeerschool, genieten van de op één na warmste Pasen ooit, tot de zon wegzakt achter de Osdorper Bovenpolder. Geniet mee van deze eerste lentekriebels. LEES VERDER


Terug naar het 'fort' op de Sloterweg

17 april 2019

De foto van het spoorwegviaduct op de Sloterweg/Haagseweg in mijn verhaal 'Van Zuid naar Nieuw-West', begin maart, bracht een flink aantal reacties teweeg: van herkenning, van (jeugd)herinneringen, van nostalgie naar een plek die inmiddels definitief is verdwenen... LEES VERDER


SCHOKKEND! Wordt dit de nieuwe toren?

15 april 2019

Wordt de toren eindelijk afgebouwd? Of wordt dit alsnog de toren van de Nieuwe Kerk? LEES VERDER


Meer dan 1.000 bezoekers! 

13 april 2019

Afgelopen week gebeurde het opeens: mijn website passeerde de 1.000 bezoekers. De website houdt namelijk een statistiek bij met diverse interessante gegevens over bezoekers. LEES VERDER


Juf Ank corrigeert Koningslied

11 april 2019

In de laatste aflevering van De Luizenmoeder op 7 april zagen we een welhaast nationaal-historisch moment: Juf Ank zong namelijk haar gecorrigeerde versie van de taalkreupele tekst van het Koningslied uit 2013. Na 6 jaar dus toch nog gerechtigheid... LEES VERDER

 


Lerarentekort, nu al groepen opgeheven!

8 april 2019

Het meest schokkende nieuws over het lerarentekort kwam een dezer dagen uit Haarlem: een complete basisschoolklas, in dit geval groep 7, is per direct opgeheven, omdat er geen leerkracht is te vinden. De kinderen worden verdeeld over andere scholen. Hetzelfde gebeurde vorige maand met een groep 8 op een school in Leiden. Waar gaat dit naar toe...? LEES VERDER


Onze eerste tv-avond in 1961

5 april 2019

Tot in 1961 de tv bij ons thuis zijn intrede deed, bestond voor ons eigenlijk alleen de radio. Maar op 15 september 1961 was het echt zo ver en deed de tv bij ons thuis zijn intrede. Een persoonlijke terugblik op dit gedenkwaardige moment... LEES VERDER


Nieuwe school door Duits bouwverbod

29 maart 2019

Tot zomervakantie 1956 bezocht ik in de Leimuidenstraat de St. Anna Bewaarschool. Pas twee jaar geleden kwam ik tot de ontdekking dat na mijn overstap naar de lagere school deze kleuterschool meteen werd gesloten om -zonder de kloosterzusters- verder te gaan in de Baarsstraat. Dit maakte mij nieuwsgierig naar mijn oude kleuterschool. Spittend in het Stadsarchief kwam ik tot een wel heel wonderlijke ontdekking, namelijk op welke verbazingwekkende wijze deze school... LEES VERDER


2000 afleveringen

27 maart 2019

Voor de 2000e keer verschijnt woensdag 27 maart de wekelijkse rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost, het huis-aan-huisblad van Nieuw-West. Wie snel rekent, komt tot de conclusie dat deze rubriek dus al 40 jaar bestaat. Tijd dus voor een terugblik. LEES VERDER


Boekenweek: mijn Top 4

21 maart 2019

Zaterdag 23 maart start de jaarlijkse Boekenweek. Vier uitgaven staan, althans wat mij betreft, op dit moment in de picture, al is het alleen maar omdat ik heb meegedaan aan de Literatuurprijs Amsterdam Nieuw-West, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het starten van deze website... LEES VERDER


Schuim als gast op ons feestje

18 maart 2019

Hans van der Beek, columnist bij Het Parool, bekend van de dagelijkse rubriek Schuim, woonde jl. vrijdag het feestje bij in de Molen van Sloten bij gelegenheid van de onthulling van de ANWB-borden door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland. Zoals de naam van zijn dagelijkse column al zegt, schuimt hij tal van party's af, spreekt met de bezoekers en zet hen op de kiek. Kijk wat hij in de molen allemaal zag en hoorde. LEES VERDER


Onthulling door CvdK Arthur van Dijk

15 maart 2019

Het was vrijdag 15 maart feest bij de Molen van Sloten: twee nieuwe ANWB-informatieborden werden die dag feestelijk onthuld door de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk. LEES VERDER


De verdwenen Sloterweg

13 maart 2019

Eeuwenlang was de Sloterweg dé invalsweg vanuit het zuidwesten naar Amsterdam richting Overtoomse Sluis. Vanaf de 14e eeuw tevens bekend als drukke pelgrimsroute naar de Mirakelkapel in de Kalverstraat. Mede daardoor breidde Amsterdam steeds verder uit, uiteindelijk ten koste van de oostelijke helft van de Sloterweg. Lees en kijk mee terug hoe het was... LEES VERDER


Is de gemeente de weg kwijt?

10 maart 2019

Sinds 2016 staan in Oud Osdorp tientallen aanduidingsborden en richtingwijzers met informatie over van alles in de Tuinen van West, al of niet met uitgebreide plattegronden. Maar daarnaast ontbreken in dit hele gebied de normale straatnaamborden, maar liefst 25! Hoog tijd voor een lesje aan de gemeente! LEES VERDER


De Luizenmoeder, feest van herkenning

6 maart 2019

Als oud-onderwijsman met 45 dienstjaren is De Luizenmoeder uiteraard verplichte kost! Elke zondagavond zitten we dan ook klaar om weer een nieuwe aflevering op ons in te laten werken en mee te doen aan dit geweldige feest van herkenning! LEES VERDER


Van Zuid naar Nieuw-West

3 maart 2019

Met mijn inzending 'Van Zuid naar Nieuw-West' nam ik begin 2019 deel aan de Literatuurprijs Nieuw-West. Lees hier het hele verhaal waarmee ik niet eindigde bij de eerste 13, maar wat wel het begin werd van mijn eigen website. LEES VERDER


Bij de start van mijn website

3 maart 2019

Eind 2018 besloot ik óók mee te doen aan de Literatuurprijs Nieuw-West. Met in totaal 69 inzendingen drong ik niet door tot de eerste 13. Wat dat betekende voor de start van mijn website lees je hier. LEES VERDER