Boekgeschenk Nieuw West over  'De verrader van Sloten'

Gepubliceerd op 11 maart 2020

Tien nieuwe verhalen over Nieuw West zijn deze week verschenen in het boekenweekgeschenk Nieuw Westside Stories. En daarnaast gaat maar liefst een kwart van het boek over het oude land van Nieuw West: tal van herinneringen met foto's van het agrarisch gebied van vóór de zandopspuiting in de voormalige gemeente Sloten met de dorpen Sloterdijk, Osdorp en Sloten. Het boek met 126 pagina's is gratis bij aankoop van € 20, terwijl daar ook nog het nationale boekenweekgeschenk met gratis reizen per trein op 15 maart bij komt! (wegens het coronavirus blijft het boekenweekgeschenk tot eind maart verkrijgbaar, de gratis treinreisdag met het boek waarin de scan van de NS-treinkaart staat wordt verplaatst naar een nog te bepalen datum)

Ook dit jaar riep Eddie Mekkelholt van boekhandel Meck & Holt aan Tussenmeer in Osdorp schrijvers op om hun verhaal over Nieuw West in te zenden naar de vijfkoppige jury voor de Literatuurprijs Nieuw West 2020. Op donderdag 12 maart is tijdens het Boekengala in De Meervaart de uitreiking van de eerste prijs. (Geannuleerd wegens coronavirus, nieuwe datum volgt) Uit de 49 inzenders werden 10 verhalen gekozen voor publicatie in de bundel Nieuw Westside Stories. Daaronder twee bekende streekschrijvers die al diverse boeken over dit gebied op hun naam hebben staan, Kees Schelling en Jan Loogman. Laatstgenoemde komt nu met een wel heel bijzonder verhaal over wat zich 100 jaar geleden afspeelde in de toenmalige gemeente Sloten bij de annexatie door Amsterdam in 1921. 

 

Naast de 10 verhalen die de jury uit de 49 inzenders voor publicatie in 'Nieuw Westside Stories' uitkoos, telt het boek 32 pagina's met een terugblik op het oorspronkelijke landelijke en dorpse gebied van Nieuw West en zijn transformatie tot tuinstad.

 

 

Willem Hendrik de Buisonjé

1878-1952

Lid Gemeenteraad Sloten 1917-1921

Wethouder Gemeente Sloten 1971-1921

Lid Tweede Kamer 1918-1921

De verrader van Sloten

Op 1 januari 1921 werd Sloten door Amsterdam geannexeerd, ondanks felle protesten van de bewoners. Vooral het eigen gemeenteraadslid en wethouder Willem Hendrik de Buisonjé, die ook nog Tweede Kamerlid was, heeft het daarbij zwaar te verduren gehad omdat hij in de Tweede Kamer – ondanks het standpunt van de gemeente Sloten – volgens de overlevering vóór de annexatie zou hebben gepleit. Schrijver Jan Loogman is zich in de archieven gaan verdiepen en komt tot een genuanceerdere conclusie: de annexatie had beperkt kunnen blijven tot de oostrand van de gemeente Sloten die al aan het verstedelijken was. Het overgrote landelijke deel zou dan zelfstandig hebben kunnen blijven. Vraag is dan alleen, voor hoe lang nog? In feite uitstel van executie dus!

Hoe De Buisonjé er zo onfortuinlijk uitrolde, laat Loogman ons lezen nadat hij uitvoerig in de levensloop van Willem Hendrik is gedoken. En daaruit blijkt dat niet 1920 (waarin over de annexatie werd beslist), maar vooral 1919 fataal voor hem werd. In elf pagina's lees je het verhaal over de 'verrader van Sloten' en oordeel dan zelf over deze dramatische historie die zich komend najaar precies 100 jaar geleden voltrok in de voormalige gemeente Sloten die op 1-1-1921 ophield te bestaan...