Boekenweek: mijn Top 4

Gepubliceerd op 21 maart 2019

Zaterdag 23 maart start de jaarlijkse Boekenweek. Vier uitgaven staan, althans wat mij betreft, op dit moment in de picture, al is het alleen maar omdat ik heb meegedaan aan de Literatuurprijs Amsterdam Nieuw-West, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het starten van deze website...

 

1. Nieuw-West Side Stories

'Ontdek verleden, heden en toekomst van Nieuw-West': zo wordt het zogeheten Boekgeschenk Nieuw-West aangeprezen. De slogan loopt parallel aan de titel van mijn website 'Over toen, nu en later'. En u begrijpt, alleen daarom al heeft dit boekje mijn bijzondere aandacht. Je krijgt het gratis bij besteding van € 19.90 en daarbij komt ook nog eens gratis het Nationale Boekenweekgeschenk. Het kan niet op! En dat alles bij Boekhandel Meck&Holt op Tussenmeer 46.

Nieuw-West Side Stories verschijnt alweer als tweede jaargang. En wie de eerste jaargang heeft gelezen, zal zien dat vier auteurs in deze tweede jaargang opnieuw te lezen zijn. En daaronder zijn drie autochtone inwoners, d.w.z. geboren en getogen in Sloten en Oud-Osdorp die alle reeds een of meer boeken op hun naam hebben staan die handelen over het verleden in dit gebied, nl. Kees Schelling, Paul Kroes en Jan Loogman.

 

2. Tussen Andreasplein en Zwarte Pad

Voor alweer de vierde jaargang verschijnt het zogeheten literaire jaarboek voor Nieuw-West. Begonnen als het boekenweekgeschenk voor Nieuw-West in 2016, maar vanaf 2018 valt deze eer te beurt aan het hierboven beschreven boek. Toch blijft deze serie doorgaan, want er blijken genoeg bekende en minder bekende schrijvers te zijn die in Nieuw-West wonen of werken, en er in ieder geval iets over te schrijven hebben. En juist die herkenbaarheid maakt de serie zo de moeite van het lezen waard. De titel van het boek slaat op de twee uiterste grenzen van Nieuw-West: het Andreasplein tegen de Westlandgracht aan, waar het voormalige Andreas Ziekenhuis stond, en het Zwarte Pad langs de ringvaart van de Haarlemmermeer. Het boekje wordt echter pas ná de boekenweek gepresenteerd: op vrijdag 5 april om 17.00 uur in het Van Eesteren Paviljoen, waarna het voor € 9.90 in de verkoop gaat.

 

Uitreiking eerste exemplaar Dorpengids 2019 door Sjoerd Jaasma (voorzitter Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp) aan Touria Meliani (wethouder Gemeente Amsterdam) op 21 maart

3. Dorpengids Sloten-Oud Osdorp

Ook elk jaar rond deze tijd verschijnt de Dorpengids Sloten-Oud Osdorp. Vandaag, 21 maart, werd het eerste exemplaar door dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma officieel uitgereikt aan wethouder Touria Meliani van de gemeente Amsterdam die op werkbezoek was in de Molen van Sloten.

Naast vermelding van bedrijven en voorzieningen bruist de gids van alle activiteiten die in Landelijk West worden ondernomen. De gids is elk jaar weer een juweeltje wat betreft grafische presentatie. Al lezend valt je de eeuwenoude eigenheid van Sloten en Oud Osdorp op die wordt vastgehouden tegen alle verdrukking in van de opgedrongen stad. De gids blinkt uit in overzichtelijkheid en leesbaarheid en bevat ook dit jaar weer veel foto’s waaruit de charme van het gebied blijkt. Alle bewoners krijgen de gids een dezer dagen gratis (het blijft dus gewoon Boekenweek!) in hun brievenbus.

Het enorme aantal van zo’n 140 adverteerders bewijst al dat het mogelijk is elk jaar weer zo’n boekwerkje met 56 pagina’s gratis uit te delen, terwijl andere wijkgidsen al lang zijn overgestapt op een digitale versie. Overigens is die er ook nog: samen met al het actuele nieuws uit dit gebied te bekijken vanaf begin april op de nieuw te openen website www.slotenoudosdorp.nl

 

Nov. 1944: Verwoeste kerk in Herpt

Melkfabriek in Herpt

Fragment uit het oorlogsdagboek

4. Oorlogsdagboek

Nóg meer goed nieuws rond deze Boekenweek, maar dan meer persoonlijk van aard. De kogel is door de kerk: het oorlogsdagboek van mijn vader uit 1944 zal als boek worden uitgegeven!

Als 26-jarige hield mijn vader twee maanden lang een dagboek bij: van 4 september tot 6 november 1944. Het gaat om de laatste 9 weken vóór de bevrijding van het zuiden waar hij als adjunct-directeur van de melkfabriek in Herpt (bij Den Bosch) werkzaam was.

Binnenkort hebben mijn broer en ik over de naderende uitgave van dit dagboek een gesprek met de uitgever in het stadhuis van Heusden.

Deze plek voelt symbolisch. Immers op deze plek vonden op 5-11-1944 (één dag vóór de bevrijding van het zuiden!) 134 Heusdenaren de dood bij het bombardement van het stadhuis, waar zij zich als bescherming tegen het oorlogsgeweld in de kelders schuilhielden. Op dat moment was mijn vader met dorpsgenoten ondergedoken in de kelder van 'zijn' melkfabriek in het nabijgelegen Herpt, terwijl de meeste omliggende huizen op dat moment in brand werden geschoten. Als door een wonder werd de melkfabriek niet getroffen tijdens het oorlogsgeweld in deze linie tussen Duitsers en geallieerden.

Op uiterst gedetailleerde en aangrijpende wijze beschrijft onze vader het oorlogsgeweld zoals hij dat te midden van deze frontlinie meemaakte.

Najaar 2019 herdenkt Zuid-Nederland 75 jaar bevrijding en deze krijgt voor ons en onze familie een speciaal tintje met de uitgifte van vaders dagboek. En daar hebben we dan in ieder geval géén Boekenweek voor nodig…!