Opknapbeurt voor Over de Rand

Gepubliceerd op 7 mei 2019

Het speel- en recreatieterrein Over de Rand (Osdorperweg hoek Joris van den Berghweg) wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Tot 11 mei kan iedereen een initiatief, idee of een aanbod voor steun kenbaar maken bij Stichting Over de Rand. Deze wil dan een mooi plan indienen bij bestuurder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West. De stichting doet dit samen met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Ondernemersvereniging Tuinen van West, maar wil nadrukkelijk ook alle bewoners bij de planvorming betrekken. Vandaar de huis-aan-huis-folder die in Oud Osdorp is bezorgd.

Het recreatieterrein aan de Osdorperweg hoek Joris van den Berghweg

 

Meer informatie over deze plannen:

http://www.overderand.nl/

https://slotenoudosdorp.nl/over-de-rand-1/

Reageren en ideeën doorgeven vóór 11 mei

via de facebookpagina van Stichting Over de Rand:

https://www.facebook.com/search/top/?q=stichting%20over%20de%20rand&epa=SEARCH_BOX

of via het e-mailadres:

info@overderand.nl