De ergste regenplas? Niet verwonderlijk als dit record hier is gevestigd: de Osdorperweg tegenover nummer 603, bekroond door de regenboog!

De ergste regenplas

Gepubliceerd op 24 november 2023

De extreme regenperiode die we thans doormaken heeft in diverse media de vraag opgeroepen waar de grootste regenplas is te vinden. Binnen Amsterdam zijn al diverse plekken aangewezen, voorzien van een foto. Als we al deze beelden bekijken, kunnen deze bij lange na niet tippen aan de regenplas op de Osdorperweg, gelegen in het westelijk deel van de gemeente Amsterdam. 

Volgens mij ligt de ergste regenplas in het landelijke gebied. Om precies te zijn in het weiland aan de Osdorperweg tegenover huisnummer 603. Opmerkelijk is dat deze enorme regenplas op het weiland met zijn NAP van -2,20 m nog niet eens in het laagste deel van deze omgeving ligt. Want aan de overkant van de Osdorperweg, waar de Osdorper Bovenpolder ligt, ontbreken namelijk dergelijke plassen. En dat terwijl deze polder met een NAP van -4,09 meter zelfs nog zo'n 2 meter lager ligt. Na de uitvening van deze polder in de jaren '20 is de afwatering wellicht beter dan aan de oostzijde van de Osdorperweg. Want deze plek met zijn enorme regenplas is het enige gebied waar de oorspronkelijke verkaveling en dus ook de hoogte sinds de middeleeuwen nog altijd intact zijn gelaten. Wellicht dat de metersdikke drassige veenlaag in deze Osdorper Binnenpolder er de oorzaak van is dat de afvoer van regenwater wordt belemmerd. Daardoor kon juist op deze plek, waar de mens al eeuwenlang nooit heeft ingegrepen, het regenplasrecord worden gevestigd.

Toen ik tijdens het maken van deze foto plotseling werd getrakteerd op een prachtige regenboog, wist ik het zeker: de bevestiging dat het hier werkelijk om een record gaat...!

 

Zie ook: https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-week-nieuwe-regenplassen-de-ergste-in-de-stad-volgens-jullie~ba89fbed/