Hoop op gemeente die wél doorpakt

DB Nieuw West wil -vooralsnog- geen selectieve toegang

Gepubliceerd op 24 maart 2022

In een huis-aan-huis bezorgde bewonersbrief laat het Dagelijks Bestuur van Nieuw West weten niet te kiezen voor een selectieve toegang op de Osdorperweg. Daarmee negeert het DB de uitslag van de stemming van de stadsdeelcommissie die zich op 15 februari juist wél in meerderheid uitsprak voor 30 km én een knip die moet zorgen voor selectieve toegang en dus minder doorgaand verkeer. Wél sluit het DB zich aan bij de wens om een maximum snelheid van 30 km in te voeren, echter zonder te vermelden hoe deze op de bijna 3 km lange weg zal worden gehandhaafd. Wéér een besluit met symboolpolitiek...?

Andere oplossingen, maar welke?

Het DB schuift de uitslag van de stemming voor selectieve toegang oftewel een knip vooralsnog terzijde, omdat het eerst andere maatregelen wil nemen om het aantal voertuigen op de Osdorperweg terug te dringen. "Mocht in de toekomst blijken dat het aantal voertuigen substantieel boven de 6.000 voertuigen per etmaal komt en de genomen maatregelen onvoldoende helpen, dan wordt selectieve toegang uiteindelijk overwogen...", aldus de bewonersbrief. Welke maatregelen nu eerst zullen worden uitgeprobeerd wordt in de brief echter niet vermeld.

Wéér symboolpolitiek...

Verder vermeldt de brief dat het DB een verkeersbesluit gaat nemen om op de Osdorperweg tussen Ookmeerweg en Halfweg een maximum snelheid van 30 km in te voeren. Uiteraard klinkt dit heel voortvarend, ware het niet dat de gemeente Amsterdam enkele maanden terug al heeft voorgesteld om vanaf 2023 in heel Amsterdam en met name ook op de Osdorperweg het maximum tot 30 km te verlagen. Daarnaast vermeldt de brief op geen enkele wijze hoe dit maximum zal worden gehandhaafd. Het laat zich raden hoe automobilisten op deze bijna 3 km lange weg zullen omgaan met dit verlaagde maximum, zeker als dit op het korte stuk in de dorpskern van Oud Osdorp nu al niet wordt opgevolgd en gehandhaafd... Het ziet er dan ook naar uit dat ook deze 30 km-borden weer een stuk machteloze symboolpolitiek zullen uitstralen, net zoals het huidige inrijverbod in de spitsuren sinds 2014 en het inrijverbod voor vrachtwagens sinds 1963.

Pluspuntjes

In de laatste week van januari maakte de gemeente via een huis-aan-huisbrief bekend het geplande groot onderhoud dat 1 februari zou starten -alweer- uit te stellen. In de brief van vandaag staat aangegeven dat er een nieuwe bewonersbrief zal komen als de startdatum van het groot onderhoud wél bekend is. Pluspuntje in dit geval is de aankondiging dat dan de hele Osdorperweg rode fietsstroken zal krijgen en dat ook het asfalt op het gedeelte ten zuiden van de Joris van den Berghweg zal worden vernieuwd.

Hoop op gemeente die wél doorpakt

Voor de bewoners van de Osdorperweg was het jarenlange getalm met maatregelen al eerder aanleiding om zich vanaf nu niet meer tot het stadsdeel maar tot de gemeente te richten. De Klankbordgroep deed dit in januari via een raadsadres aan alle gemeenteraadsleden met de dringende oproep om dezelfde procedure te doorlopen zoals onlangs met de Sloterweg succesvol gebeurde.

Bij de behandeling van het ingekomen raadsadres op 31 januari besloten B&W om dit verzoek zelf te gaan afwikkelen. Tot op heden is echter nog geen antwoord van B&W op het raadsadres binnengekomen. De klankbordgroep hoopt en verwacht in ieder geval dat wethouder Egbert de Vries zich de problematiek van de Osdorperweg zal aantrekken en in zijn hoedanigheid wél zal besluiten tot een effectieve oplossing. Want uiteindelijk is het nog altijd de centrale stad die hierover uiteindelijk beslist...